Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

24 wiersze
503B

 1. #!/bin/bash
 2. [[ -z $1 ]] && exit 1
 3. find_sorted_excl_nonsense() {
 4. find "$1/" -type f | sort |
 5. grep -vi .DS_Store |
 6. grep -vi .AppleDouble |
 7. grep -vi .LSOverride |
 8. grep -vi desktop.ini |
 9. grep -vi Thumbs.db |
 10. grep -vi ehthumbs.db |
 11. grep -vi Desktop.ini |
 12. grep -vi "\$RECYCLE.BIN" |
 13. grep -v -E '/\.'
 14. }
 15. files=$(find_sorted_excl_nonsense "$1")
 16. if [[ -z "$files" ]]; then
 17. exit 0
 18. fi
 19. echo "$files" | grep -iE '\.(jpe?g|png)$' | tr '\n' '\0' | xargs -0 omxiv -t 5 -b