strategies_en.tex 12 KB


 1. \documentclass[a4paper,12pt]{article}
 2. \usepackage{fontspec}
 3. \usepackage{polyglossia}
 4. \setdefaultlanguage{czech}
 5. \usepackage[top=4cm, bottom=2.5cm, left=4cm, right=4cm]{geometry}
 6. \pagestyle{empty}
 7. \usepackage{multicol}
 8. \setsansfont{Roboto}[
 9. UprightFont = * Light,
 10. BoldFont = * Medium,
 11. ]
 12. \renewcommand*{\familydefault}{\sfdefault}
 13. \begin{document}
 14. \setlength{\parindent}{0pt}
 15. \setlength{\parskip}{0pt}
 16. \setlength{\columnsep}{36pt}
 17. \sffamily
 18. \begingroup
 19. Strategies to not be included. Free to use.
 20. \endgroup
 21. \clearpage
 22. \begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
 23. \vspace{8\baselineskip}
 24. \Large\bfseries
 25. \setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}
 26. I~influence others.\\
 27. The impact remains unknown.\\
 28. I~call it the only important thing.
 29. \end{minipage}
 30. \begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
 31. \setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}
 32. I~was convincing J.~that the video depicts central Bohemia.
 33. I~am doing everything to make her like me.
 34. I~wanted him to understand that a~military operation against\\
 35. the smugglers of migrants is not a~good strategy.
 36. I~tried to inspire V.~to establish a~workshop in his tool rental centre.
 37. I~called my schoolmates' attention to the fact that the artwork was derivative.
 38. % TODO I~defended
 39. % Obhajoval jsem u~oponenta nejednotné nadpisy jednotlivých strategií.
 40. I~offered A. my webcam. I~want him to use it.
 41. I~advised the curater of the exhibition how to install my work.
 42. I~showed V. how to play the video from his computer.
 43. I~didn't want to invite the professor to our happening.
 44. \end{minipage}
 45. \begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
 46. \bfseries
 47. Strategy: To do a~work of unclear extent
 48. \end{minipage}
 49. \clearpage
 50. \begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
 51. \vspace{8\baselineskip}
 52. \Large\bfseries
 53. \setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}
 54. I~asked my friends if they would be able to erase\\
 55. all photographs on which I~am.
 56. \end{minipage}
 57. \begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
 58. \setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}
 59. Sure. Should I~do that right now?
 60. Yes, but I~don't know where all the photos are.
 61. Yes, if you do the same with mine.
 62. I~guess only those on which there is only you.
 63. Yes, but not those that I~really like.
 64. I~suppose, but I~don't have time for that.
 65. I~would only blacken you out.
 66. There would have to be some tool that would be able to find and destroy all of them.
 67. No.
 68. I~don't think I~have any.
 69. \end{minipage}
 70. \begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
 71. \normalsize\bfseries
 72. Strategy: To erase yourself
 73. \end{minipage}
 74. \clearpage
 75. \begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
 76. \vspace{8\baselineskip}
 77. \Large\bfseries
 78. You are allowed to steal this work.
 79. \end{minipage}
 80. \begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
 81. \setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}
 82. The poster is fixed with small nails in the corners. It~can be easily\\
 83. rolled after you pull them out.
 84. I~have instructed the employees of the gallery not to prevent you\\
 85. from doing that.
 86. \end{minipage}
 87. \begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
 88. \bfseries
 89. Strategy: To be unsellable
 90. \end{minipage}
 91. \clearpage
 92. \begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
 93. \vspace{8\baselineskip}
 94. \Large\bfseries
 95. \setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}
 96. I~collected everything discrediting\\
 97. that others remember I~have ever done.\\
 98. Now only what is missing here is discrediting.
 99. \end{minipage}
 100. \begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
 101. \scriptsize
 102. \setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}
 103. My handwriting is horrible.
 104. I~am neck holding my classmate.
 105. I~am trying to reach 10 crowns stuck in a~lamp.
 106. Speaking to a~teacher: Shit is happening here!
 107. I~am writing a~dumb short story ``Littleheavenville, Littlehellville''.
 108. I~am mocking the victims of 9/11.
 109. I~am showing my penis.
 110. I~am writing a~filthy text message to a~classmate. It made her feel very unhappy.
 111. I~am putting marihuana in teacher's pipe.
 112. I~am making racist jokes.
 113. I~am vomiting.
 114. I~love a~classmate.
 115. I~am flunking math.
 116. I~am doing something strange out of love on Jiřího z~Poděbrad.
 117. I~am lying down on a~visitor sleeping on our couch.
 118. I~am snorting drugs.
 119. MDMA has no effects on me any more. I~want 2CB.
 120. I~consider art that doesn't fit on a~USB stick to be suspicious.
 121. I~am throwing papers furiously in Auschwitz.
 122. I~have a disgusting moustache.
 123. \end{minipage}
 124. \begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
 125. \bfseries
 126. Strategy: To discredit yourself
 127. \end{minipage}
 128. \clearpage
 129. \begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
 130. \vspace{8\baselineskip}
 131. \Large\bfseries
 132. \setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}
 133. I~picked from the past\\
 134. this year's conflicts on the Academy\\
 135. and I~put them back as art.
 136. \end{minipage}
 137. \begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
 138. \begin{multicols}{2}
 139. \tiny
 140. \setlength{\parskip}{0.25\baselineskip}
 141. \raggedright
 142. Tomáš Vaněk~-- Rozhodnutí rektora AVU ve věci výběrových řízení (text, 2015)
 143. Kolektiv INTM1~-- Vivat Knížák (akryl na papíře, 2015)
 144. Kolektiv INTM1~-- AVU bez Knížáka je jako ženská bez ptáka (akryl na papíře, 2015)
 145. Kolektiv INTM1~-- Taiči si vyfajči (akryl na papíře, 2015)
 146. Kolektiv INTM1~-- Bez názvu~-- Ku Klux Klan píča\\
 147. (akryl na papíře, 2015)
 148. Hana Šauerová~-- AVU v~konkurzu (text, 2015)
 149. Vladan Kolář~-- Směřování Akademie výtvarných umění v~Praze (text, 2015)
 150. Michal Blažek~-- Na AVU kradou všichni (text, 2015)
 151. Vladan Kolář~-- Studenti AVU si přejí profesora Milana Knížáka do čela Ateliéru intermediální tvorby na AVU (text, 2015)
 152. Hana Šauerová~-- Můj dva roky starý článek o~situaci na AVU!!!!!! (text, 2015)
 153. ČTK~-- Knížákovi žáci se bouří. Nechtějí jeho odchod z~pozice vedoucího ateliéru (text, 2015)
 154. Vladan Kolář~-- Tisková zpráva Intermediální školy prof. Milana Knížáka (text, 2015)
 155. Stanislav Dvořák~-- Knížák skončí jako vedoucí ateliéru na AVU (text, 2015)
 156. Lukáš Hoffman~-- Nestojím o~nenávistnou kampaň na AVU (text, 2015)
 157. Markéta Adamcová~-- Keep calm and chill out\\
 158. (digitální obraz, 2015)
 159. Šárka Koudelová~-- Zkuste prosím napsat aspoň jednu větu bez vykřičníku. Děkuji. (text, 2015)
 160. Václav Hnátek~-- Vraťte nám Knížáka, žádají studenti. Vedení školy nabídlo kompromis (text, 2015)
 161. Hana Šauerová~-- Nová totalita (text, 2015)
 162. dkr~-- Knížák promluvil v~rádiu o~svých problémech na AVU. A~takto pochválil Klause a~zkritizoval Zemana (text, 2015)
 163. Vilém Balej~-- Obrázek na uklidněnou (digitální obraz, 2015)
 164. Milan Mikulaštík~-- Stav založený na zdrženlivosti a~pokoře je nadějí netendenčního výtvarného umění (fotografie, 2015)
 165. Kateřina Kučerová~-- Jo a... už toho všichni nechte (text, 2015)
 166. Tomáš Kajánek, Tomáš Džadoň, Magdalena Kwiatkowska, Jindřich Zeithamml~-- Pojídání prohlášení rektora AVU (performance, 2015)
 167. Tomáš Džadoň~-- Apokalypsa na AVU nabrala stredoškoský charakter (video, 2015)
 168. \columnbreak
 169. Pedagogický sbor AVU~-- Hodnocení studentských prací za zimní semestr (happening, 2015)
 170. Kolektiv INTM1~-- Ulička hamby I.~-- pro pedagogy (performance, 2015)
 171. Studenti INTM1~-- Zakrytí klauzurních prací (objekt, igelit, 2015)
 172. Kolektiv INTM1~-- Ulička hamby II.~-- pro hosty zasedání senátu (performance, 2015)
 173. Akademický senát AVU a~hosté~-- Zasedání (happening, 2015)
 174. Milan Knížák~-- Hejnu klupáků (text, 2015)
 175. Monty Python a~LPJT Válka~-- Tomáš Vaněk jako Archimédés, knížákovci jako němečtí filosofové: protestují (video, 2015)
 176. Milan Perič~-- Uran aneb ke konkurzům na AVU (text, 2015)
 177. Jan H. Vitvar~-- Akademie bez Knížáka (text, 2015)
 178. Vladan Kolář~-- Směřování Akademie výtvarných umění v~Praze a~,,funkce tradice`` (text, 2015)
 179. Kolektiv INTM1~-- Hledá se Milena (digitální tisk, 2015)
 180. Ivan Vosecký~-- Třetí kolo konkursů na AVU (text, 2015)
 181. Michal Blažek~-- Rychlokurz na AVU (text, 2015)
 182. Milan Knížák a~Tomáš Kajánek~-- Někdy se stane, že škola má prostě chuť se zakonzervovat (text, 1993)
 183. Academic senate of AVU and~guests~-- Special meeting (happening, 2015)
 184. Petr Mlynář~-- Current situation at AVU and the economy of AVU\\
 185. (text, 2015)
 186. Ondřej Doskočil~-- We are standing with the rector of AVU Tomáš Vaňkem (text, 2015)
 187. Jana Šárová~-- It's like in a tabloid here (text, 2015)
 188. Milan Knížák and~Vít Máslo~-- Report on the process of the competiton\\
 189. (text, 1990)
 190. Michal Blažek~-- Sculptures and painters, you domains are in danger!\\
 191. (text, 2015)
 192. Tomáš Pospiszyl and~guests~-- Meeting of AVU faculty and students (happening, 2015)
 193. Martin Kyrych~-- Recording of the meeting of AVU faculty and students\\
 194. (video, 2015)
 195. Jiří Sopko~-- I want to vomit when I hear the word artist (audio, 2015)
 196. Miroslav Mařenec~-- Notes on current events at AVU\\
 197. (text, 2015)
 198. Hana Šauerová~-- The art of being a hipster (text, 2015)
 199. ISIL and~Martin Kyrych~-- Destroying Mosul's museum\\
 200. (video performance, 2015)
 201. \end{multicols}
 202. \end{minipage}
 203. \begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
 204. \bfseries
 205. Strategy: To work with what has already happened.
 206. \end{minipage}
 207. \clearpage
 208. \begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
 209. \vspace{8\baselineskip}
 210. \Large\bfseries
 211. I~want to repeat the same discussions.
 212. \end{minipage}
 213. \begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
 214. \setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}
 215. I've moved to a~new house
 216. where there is like in my previous house
 217. a~sign saying ``lock the door''.
 218. I~hadn't been locking the door before
 219. which forced us all to look for a~consensus.
 220. Now I'm again not locking the door.
 221. \end{minipage}
 222. \begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
 223. \bfseries
 224. Strategy: To do the same again
 225. \end{minipage}
 226. \clearpage
 227. \begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
 228. \vspace{8\baselineskip}
 229. \Large\bfseries
 230. \setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}
 231. Everything I~ever did,\\
 232. became part of reality.
 233. \end{minipage}
 234. \begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
 235. Now when I~introduce myself I lie.
 236. \end{minipage}
 237. \begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
 238. \bfseries
 239. Strategy: To not disrupt reality
 240. \end{minipage}
 241. \clearpage
 242. \begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
 243. \vspace{8\baselineskip}
 244. \Large\bfseries
 245. \setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}
 246. I~am devoted only to what is\\
 247. not informative and doesn't make one think.
 248. \end{minipage}
 249. \begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
 250. \raggedright
 251. I don't work with image, with paint, with shape, with material, with substance, with sound, with light, with day and night, with framing, with geometry, with sleep, with dark, with photography, with video, with thoughts, with ideas, with theories, with philosophy, with mathematics, with amount, with size, with nonsense, with people, with feelings, with apathy, with temperature, with nudity, with exploration, with growth, with change, with situations, with discussion, with conversations, with writing, with motion, with confession, with belief, with money, with economy, with politics, with society, with pressure, with television, with radio, with electricity, with force, with transmission, with mail, with sport, with body, with love, with death, with manipulation, with fire, with family, with drugs, with speed, with direction, with information, with overview, with statistics, with space, with architecture, with nature, with animals, with ground, with air, with water, with science, with universe, with effects, with frustration, with fraud, with poverty, with wealth, with cars, with technique, with machines, with war, with experiments, with violence, with work, with actions, with choice, with emptiness, with theft, with finding, with truth, with lie, with letting go, with throwing out, with future, with memory, with time, with copy, with repetition, with identity, with similarity, with chance, with history, with treason, with figures, with heroes, with literature, with guidelines, with lists, with games, with painters, with art, with myself, with anyone, with paradoxes, with boredom.
 252. \end{minipage}
 253. \begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
 254. \bfseries
 255. Strategy: To hand over to advertisements
 256. \end{minipage}
 257. \clearpage
 258. \begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
 259. \end{minipage}
 260. \begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
 261. \end{minipage}
 262. \begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
 263. \bfseries
 264. Strategy: To express yourself with only what was unintended
 265. \end{minipage}
 266. \end{document}