Browse Source

Render all texts properly. No styling yet.

master
Jakub Valenta 3 years ago
parent
commit
deae841e6c
24 changed files with 301 additions and 676 deletions
 1. 1
  0
    jekyll/_includes/header.html
 2. 3
  1
    jekyll/_layouts/post.html
 3. 1
  3
    jekyll/_posts/_template.html
 4. 18
  268
    jekyll/css/main.scss
 5. 6
  6
    jekyll/index.html
 6. 21
  5
    strategies-html
 7. 0
  44
    texts/01.html
 8. 27
  0
    texts/01.yml
 9. 0
  41
    texts/02.html
 10. 24
  0
    texts/02.yml
 11. 0
  24
    texts/03.html
 12. 8
  0
    texts/03.yml
 13. 0
  65
    texts/04.html
 14. 47
  0
    texts/04.yml
 15. 0
  136
    texts/05.html
 16. 115
  0
    texts/05.yml
 17. 0
  31
    texts/06.html
 18. 15
  0
    texts/06.yml
 19. 0
  22
    texts/07.html
 20. 6
  0
    texts/07.yml
 21. 0
  18
    texts/08.html
 22. 6
  0
    texts/08.yml
 23. 0
  12
    texts/09.html
 24. 3
  0
    texts/09.yml

+ 1
- 0
jekyll/_includes/header.html View File

@@ -8,4 +8,5 @@
<span itemprop="name"><a href="{{ site.url }}">{{ site.author }}</a></span>
</p>
<meta itemprop="artMedium" content="{{ site.artMedium }}">
<p><a href="{{ "/feed.xml" | prepend: site.baseurl }}">RSS</a></li></p>
</header>

+ 3
- 1
jekyll/_layouts/post.html View File

@@ -9,7 +9,9 @@ layout: default
</header>

<div class="post-content" itemprop="articleBody">
{{ content }}
<h2>{{ page.title | smartify }}</h2>
<h3>{{ page.heading | markdownify }}</h3>
<div>{{ page.text | markdownify }}</div>
</div>

</article>

+ 1
- 3
jekyll/_posts/_template.html View File

@@ -1,7 +1,5 @@
{{=(( ))=}}
---
layout: post
title: "((name))"
date: "((timestamp))"
((&yaml))
---
((content))

+ 18
- 268
jekyll/css/main.scss View File

@@ -11,9 +11,10 @@ $color_lighter: #f0f0f0;
$color_white: #fff;

body {
font-family: 'Open Sans Regular', 'Arial', 'Helvetica', sans-serif;
font-family: 'robotolight', 'Arial', 'Helvetica', sans-serif;
line-height: 1.2;
margin: 0;
background: $color_lighter;
}

h1,
@@ -35,279 +36,28 @@ li {
overflow: hidden;
}

.polls {
@extend %clearfix;

h2 {
padding-left: 0;
padding-bottom: 0;
}
}
.poll {
float: left;
}

.has-titles-only {
.poll-answer,
.poll-foot {
display: none;
}
}

.has-answers {
.poll-head {
h2 {
font-weight: normal;
}
}
.poll-answer {
position: relative;
display: block;
margin-right: 2.3em;

h3 {
font-size: 100%;
font-weight: normal;
padding-top: 0.4em;
padding-bottom: 0.1em;
}
}
.poll-answer-bar {
a {
position: relative;
display: block;
height: 1.1em;
}
}
.poll-answer-perc {
position: absolute;
display: block;
width: 1em;
right: -1.3em;
top: 0;
}

.poll-foot p {
padding-top: 0.8em;
}
}

.style-novinky {
font-size: 75%;

.poll {
width: 20em;
// min-height: 30em;
padding: 1em;
}
.poll-head {
h2 {
font-size: 150%;
color: #999999;
}
p {
padding-top: 0.8em;
padding-bottom: 0.5em;
}
}
.poll-answer {
h3 {
a {
color: #0000cc;
}
}
}
.poll-answer-bar {
&.item-0 a {
color: #cc0000;
background: #cc0000;
}
&.item-1 a {
color: #009900;
background: #009900;
}
}
.poll-foot p {
color: #999999;
}
}

.style-print {
background: $color_lighter;

.poll {
box-sizing: border-box;
width: 29.7em;
height: 21em;
// width: 21em;
// min-height: 20em;
margin: 0.5em;
padding: 1em;
background: #fff;
}
.poll-head {
h2 {
font-weight: normal;
font-size: 100%;
}
p {
font-size: 100%;
}
}

&.has-titles-only {
font-size: 70%;

h2 {
letter-spacing: 0.05em;
padding-left: 0.15em;
font-style: italic;
}
p {
font-size: 225%;
padding-top: 0.3em;
line-height: 1.5;
}
}

&.has-answers {
font-size: 95%;

.poll {
position: relative;
}
.poll-head {
h2 {
position: absolute;
right: 1em;
bottom: 1em;
font-size: 75%;
}
p {
font-size: 120%;
padding-bottom: 0.4em;
}
}
.poll-answer {
font-size: 75%;

h3 {
padding-top: 0.4em;
}
a {
color: #000;
text-decoration: none;
}
}
.poll-answer-bar {
a {
height: 0.7em;
border: 1px solid #000;
}
.poll-answer-perc {
width: 1.5em;
right: -2em;
font-size: 75%;
line-height: 1;
}
}
.poll-foot {
position: absolute;
left: 1em;
bottom: 1em;
font-size: 75%;
}
}
}

.has-bars-only {
.poll {
float: none;
min-height: 0;
padding: 0;
}
.poll-head,
.poll-foot,
.poll-answer h3 {
display: none;
}
.poll-answer-bar {
a {
height: 14px;
margin-bottom: 1px;
}
&.item-0 a {
background-image: url('./img/vote_red_bg.gif');
}
&.item-1 a {
background-image: url('./img/vote_green_bg.gif');
}
}
.poll-answer-perc {
font-size: 11px;
}
}

/*
.text {
h1 {
font-size: 100%;
padding-bottom: 0.5em;
}
p {
padding: 0.5em 0;
}
ul {
list-style-type: none;
color: $color_gray;
}
font-family: serif;
padding: 4em;
max-width: 20em;
}
*/

.text {
.posters {
@extend %clearfix;
position: absolute;
right: 0.7em;
top: 0.8em;
width: 20em;
font-size: 80%;
color: $color_gray;
text-align: right;

h1,
p {
display: inline;
padding: 0 0.5em;
}
h1 {
font-size: 100%;
font-weight: normal;
}
div {
display: none;
}
a {
color: $color_gray;
text-decoration: none;
}
a:hover,
a:focus,
a:active {
text-decoration: underline;
}
}
.current {
padding: 3em 0;
// border-bottom: 1px solid $color_gray;
margin-bottom: 2em;
background: $color_light;
.poll {
background: $color_white;
float: none;
margin: 0 auto;
font-size: 200%;
.poster {
float: left;
width: 21 * 1.5em;
height: 29.7 * 1.5em;
padding: 2em;
margin: 2em;
background: $color_white;

h2,
h3 {
font-family: 'robotomedium';
font-weight: normal;
}
}


+ 6
- 6
jekyll/index.html View File

@@ -6,13 +6,13 @@ layout: default
{% include header.html %}
</div>

<div class="items">
<div class="posters">
{% for post in site.posts %}
{{ post.content }}
<div class="poster">
<h2>{{ post.title | smartify }}</h2>
<h3>{{ post.heading | markdownify }}</h3>
<div>{{ post.text | markdownify }}</div>
</div>
{% endfor %}
</div>

<ul class="nav">
<li><a href="{{ "/feed.xml" | prepend: site.baseurl }}">RSS</a></li>
</ul>
</main>

+ 21
- 5
strategies-html View File

@@ -9,6 +9,18 @@ import yaml
import art_lib


def tex_to_plain(s):
return s.replace('\\\\', '\n').replace('~', '\u00A0')


def tex_to_html(s):
return s.replace('\\\\', '<br>').replace('~', '&#160;')


def markdown_escape(s):
return s.replace('"', '\"')


def main():
PATH_SRC = 'jekyll'
PATH_DIST = 'dist'
@@ -18,7 +30,7 @@ def main():
FILE_CONFIG = '_config.yml'
FILE_CONFIG_DEFAULTS = '_config.defaults.yml'
DIR_POSTS = '_posts'
TEXTS_EXT = '.html'
TEXTS_EXT = '.yml'

files = []
for entry in os.scandir(PATH_TEXTS):
@@ -54,11 +66,15 @@ def main():
post_basename, _ = os.path.splitext(file[1])
post_date = file[2].strftime('%Y-%m-%d')
with open(file[0], 'r') as f:
post_content = f.read()
post_data = yaml.load(f.read())
post_context = {
'name': file[1],
'timestamp': file[2].strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'),
'content': post_content,
'yaml': yaml.dump({
'name': tex_to_plain(post_data['title']),
'timestamp': file[2].strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'),
'title': tex_to_plain(post_data['title']),
'heading': tex_to_plain(post_data['heading']),
'text': tex_to_plain(post_data['text']),
}, default_flow_style=False)
}
art_lib.jekyll_write_post(
path_template,

+ 0
- 44
texts/01.html View File

@@ -1,44 +0,0 @@
\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Ovlivňuji ostatní.\\
Dopad zůstává neznámý.\\
Označuji jej za to jediné podstatné.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

Přesvědčoval jsem J., že to video zobrazuje České středohoří.

Dělám vše pro to, aby mě měla ráda.

Chtěl jsem, aby pochopil, že vojenská operace proti převozníkům\\
migrantů není dobrá strategie.

Snažil jsem se V. vnuknout myšlenku, aby rozšířil svůj plán půjčovny\\
o~další dílny.

Upozorňoval jsem spolužáky, že ta práce je nepůvodní.

Obhajoval jsem u~oponenta nejednotné nadpisy jednotlivých strategií.

Nabídnul jsem A. svojí webkameru. Chci, aby ji použil.

Doporučoval jsem kurátorovi výstavy, jak nainstalovat mojí práci.

Ukázal jsem V., jak by mohl pouštět video ze svého počítače.

Nechtěl jsem zvát profesora na naší akci.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Dělat práci nejasného rozsahu

\end{minipage}

+ 27
- 0
texts/01.yml View File

@@ -0,0 +1,27 @@
title: "Strategie: Dělat práci nejasného rozsahu"
heading: |
Ovlivňuji ostatní.\\
Dopad zůstává neznámý.\\
Označuji jej za to jediné podstatné.
text: |
Přesvědčoval jsem J., že to video zobrazuje České středohoří.

Dělám vše pro to, aby mě měla ráda.

Chtěl jsem, aby pochopil, že vojenská operace proti převozníkům\\
migrantů není dobrá strategie.

Snažil jsem se V. vnuknout myšlenku, aby rozšířil svůj plán půjčovny\\
o~další dílny.

Upozorňoval jsem spolužáky, že ta práce je nepůvodní.

Obhajoval jsem u~oponenta nejednotné nadpisy jednotlivých strategií.

Nabídnul jsem A. svojí webkameru. Chci, aby ji použil.

Doporučoval jsem kurátorovi výstavy, jak nainstalovat mojí práci.

Ukázal jsem V., jak by mohl pouštět video ze svého počítače.

Nechtěl jsem zvát profesora na naší akci.

+ 0
- 41
texts/02.html View File

@@ -1,41 +0,0 @@
\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Ptal jsem se přátel, jestli by dokázali vymazat\\
všechny fotografie, na kterých jsem.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

Klidně, mam to udělat hned?

Jo, ale nevim, kde všude jsou.

Jo, pokud uděláš to samý s~mejma.

Asi jen takový, na kterejch seš jenom ty.

Jo, ale ne ty, co se mi fakt líbí.

Asi jo, ale nemam na to teď čas.

Jen bych tě na nich začernil.

Musel by existovat nějakej tool, kterej by je dokázal všechny najít a~zničit.

Ne.

Asi žádný nemam.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\normalsize\bfseries

Strategie: Vymazat se

\end{minipage}

+ 24
- 0
texts/02.yml View File

@@ -0,0 +1,24 @@
title: "Strategie: Vymazat se"
heading: |
Ptal jsem se přátel, jestli by dokázali vymazat\\
všechny fotografie, na kterých jsem.
text: |
Klidně, mam to udělat hned?

Jo, ale nevim, kde všude jsou.

Jo, pokud uděláš to samý s~mejma.

Asi jen takový, na kterejch seš jenom ty.

Jo, ale ne ty, co se mi fakt líbí.

Asi jo, ale nemam na to teď čas.

Jen bych tě na nich začernil.

Musel by existovat nějakej tool, kterej by je dokázal všechny najít a~zničit.

Ne.

Asi žádný nemam.

+ 0
- 24
texts/03.html View File

@@ -1,24 +0,0 @@
\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries

Tuto práci smíte ukrást.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

Plakát je v~rozích připevněn hřebíčky. Po jejich vytažení jej lze\\
snadno srolovat.

Zaměstnance galerie jsem instruoval, aby vám nebránili.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Být neprodejný

\end{minipage}

+ 8
- 0
texts/03.yml View File

@@ -0,0 +1,8 @@
title: "Strategie: Být neprodejný"
heading: |
Tuto práci smíte ukrást.
text: |
Plakát je v~rozích připevněn hřebíčky. Po jejich vytažení jej lze\\
snadno srolovat.

Zaměstnance galerie jsem instruoval, aby vám nebránili.

+ 0
- 65
texts/04.html View File

@@ -1,65 +0,0 @@
\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Posbíral jsem vše diskreditující,\\
co si ostatní pamatují, že jsem kdy udělal.\\
Diskreditujícím zůstává nyní jen to, co zde chybí.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\scriptsize
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

Mám hrozný rukopis.

Držím spolužáka ošklivě pod krkem.

Lovím desetikorunu z~lustru.

Učitelce: Děje se tu hovno!

Píšu hloupou povídku ,,Nebánky, Peklánky``.

Vysmívám se obětem 9/11.

Ukazuji penis.

Píšu oplzlou zprávu spolužačce. Je z~toho nešťastná.

Dávam učiteli do vodní dýmky marihuanu.

Dělám si rasistickou legraci.

Zvracím.

Miluji spolužačku.

Propadám z~matematiky.

Dělám něco divného zamilovaného na Jiřího z~Poděbrad.

Dělám něco, co mi odmítají zpětně prozradit, protože mají limity.

Lehám si na návštěvu, která spí na gauči.

Šňupu drogy.

Už se mnou MDMA nic nedělá, chci 2CB.

Považuji umění, které se nevejde na flashku, za podezřelé.

Házím v~Osvětimi vzteky papíry.

Mám nechutný knírek.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Zdiskreditovat se

\end{minipage}

+ 47
- 0
texts/04.yml View File

@@ -0,0 +1,47 @@
title: "Strategie: Zdiskreditovat se"
heading: |
Posbíral jsem vše diskreditující,\\
co si ostatní pamatují, že jsem kdy udělal.\\
Diskreditujícím zůstává nyní jen to, co zde chybí.
text: |
Mám hrozný rukopis.

Držím spolužáka ošklivě pod krkem.

Lovím desetikorunu z~lustru.

Učitelce: Děje se tu hovno!

Píšu hloupou povídku ,,Nebánky, Peklánky``.

Vysmívám se obětem 9/11.

Ukazuji penis.

Píšu oplzlou zprávu spolužačce. Je z~toho nešťastná.

Dávam učiteli do vodní dýmky marihuanu.

Dělám si rasistickou legraci.

Zvracím.

Miluji spolužačku.

Propadám z~matematiky.

Dělám něco divného zamilovaného na Jiřího z~Poděbrad.

Dělám něco, co mi odmítají zpětně prozradit, protože mají limity.

Lehám si na návštěvu, která spí na gauči.

Šňupu drogy.

Už se mnou MDMA nic nedělá, chci 2CB.

Považuji umění, které se nevejde na flashku, za podezřelé.

Házím v~Osvětimi vzteky papíry.

Mám nechutný knírek.

+ 0
- 136
texts/05.html View File

@@ -1,136 +0,0 @@
\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Vytáhnul jsem z~minulosti\\
letošní spory na Akademii\\
a~vrátil je zpět jako umění.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\begin{multicols}{2}
\tiny
\setlength{\parskip}{0.25\baselineskip}
\raggedright

Tomáš Vaněk~-- Rozhodnutí rektora AVU ve věci výběrových řízení (text, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Vivat Knížák (akryl na papíře, 2015)

Kolektiv INTM1~-- AVU bez Knížáka je jako ženská bez ptáka (akryl na papíře, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Taiči si vyfajči (akryl na papíře, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Bez názvu~-- Ku Klux Klan píča\\
(akryl na papíře, 2015)

Hana Šauerová~-- AVU v~konkurzu (text, 2015)

Vladan Kolář~-- Směřování Akademie výtvarných umění v~Praze (text, 2015)

Michal Blažek~-- Na AVU kradou všichni (text, 2015)

Vladan Kolář~-- Studenti AVU si přejí profesora Milana Knížáka do čela Ateliéru intermediální tvorby na AVU (text, 2015)

Hana Šauerová~-- Můj dva roky starý článek o~situaci na AVU!!!!!! (text, 2015)

ČTK~-- Knížákovi žáci se bouří. Nechtějí jeho odchod z~pozice vedoucího ateliéru (text, 2015)

Vladan Kolář~-- Tisková zpráva Intermediální školy prof. Milana Knížáka (text, 2015)

Stanislav Dvořák~-- Knížák skončí jako vedoucí ateliéru na AVU (text, 2015)

Lukáš Hoffman~-- Nestojím o~nenávistnou kampaň na AVU (text, 2015)

Markéta Adamcová~-- Keep calm and chill out\\
(digitální obraz, 2015)

Šárka Koudelová~-- Zkuste prosím napsat aspoň jednu větu bez vykřičníku. Děkuji. (text, 2015)

Václav Hnátek~-- Vraťte nám Knížáka, žádají studenti. Vedení školy nabídlo kompromis (text, 2015)

Hana Šauerová~-- Nová totalita (text, 2015)

dkr~-- Knížák promluvil v~rádiu o~svých problémech na AVU. A~takto pochválil Klause a~zkritizoval Zemana (text, 2015)

Vilém Balej~-- Obrázek na uklidněnou (digitální obraz, 2015)

Milan Mikulaštík~-- Stav založený na zdrženlivosti a~pokoře je nadějí netendenčního výtvarného umění (fotografie, 2015)

Kateřina Kučerová~-- Jo a... už toho všichni nechte (text, 2015)

Tomáš Kajánek, Tomáš Džadoň, Magdalena Kwiatkowska, Jindřich Zeithamml~-- Pojídání prohlášení rektora AVU (performance, 2015)

Tomáš Džadoň~-- Apokalypsa na AVU nabrala stredoškoský charakter (video, 2015)

\columnbreak

Pedagogický sbor AVU~-- Hodnocení studentských prací za zimní semestr (happening, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Ulička hamby I.~-- pro pedagogy (performance, 2015)

Studenti INTM1~-- Zakrytí klauzurních prací (objekt, igelit, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Ulička hamby II.~-- pro hosty zasedání senátu (performance, 2015)

Akademický senát AVU a~hosté~-- Zasedání (happening, 2015)

Milan Knížák~-- Hejnu klupáků (text, 2015)

Monty Python a~LPJT Válka~-- Tomáš Vaněk jako Archimédés, knížákovci jako němečtí filosofové: protestují (video, 2015)

Milan Perič~-- Uran aneb ke konkurzům na AVU (text, 2015)

Jan H. Vitvar~-- Akademie bez Knížáka (text, 2015)

Vladan Kolář~-- Směřování Akademie výtvarných umění v~Praze a~,,funkce tradice`` (text, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Hledá se Milena (digitální tisk, 2015)

Ivan Vosecký~-- Třetí kolo konkursů na AVU (text, 2015)

Michal Blažek~-- Rychlokurz na AVU (text, 2015)

Milan Knížák a~Tomáš Kajánek~-- Někdy se stane, že škola má prostě chuť se zakonzervovat (text, 1993)

Akademický senát AVU a~hosté~-- Mimořádné zasedání (happening, 2015)

Petr Mlynář~-- Současná situace na AVU a~ekonomika AVU\\
(text, 2015)

Ondřej Doskočil~-- Stojíme za rektorem AVU Tomášem Vaňkem (text, 2015)

Jana Šárová~-- Tady je to jak v~Blesku (text, 2015)

Milan Knížák a~Vít Máslo~-- Zpráva o~průběhu konkursů\\
(text, 1990)

Michal Blažek~-- Sochaři a~malíři, vaše obory jsou v~ohrožení!\\
(text, 2015)

Tomáš Pospiszyl a~hosté~-- Setkání akademické obce AVU (happening, 2015)

Martin Kyrych~-- Záznam ze setkání akademické obce\\
(video, 2015)

Jiří Sopko~-- Já když slyšim slovo umělec, chce se mi zvracet (audio, 2015)

Miroslav Mařenec~-- Na okraj současného dění na AVU\\
(text, 2015)

Hana Šauerová~-- Umění býti hipsterem (text, 2015)

ISIL a~Martin Kyrych~-- Destroying Mosul's museum\\
(video performance, 2015)

\end{multicols}
\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Pracovat s~tím, co už proběhlo

\end{minipage}

+ 115
- 0
texts/05.yml View File

@@ -0,0 +1,115 @@
title: "Strategie: Pracovat s~tím, co už proběhlo"
heading: |
Vytáhnul jsem z~minulosti\\
letošní spory na Akademii\\
a~vrátil je zpět jako umění.
text: |
Tomáš Vaněk~-- Rozhodnutí rektora AVU ve věci výběrových řízení (text, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Vivat Knížák (akryl na papíře, 2015)

Kolektiv INTM1~-- AVU bez Knížáka je jako ženská bez ptáka (akryl na papíře, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Taiči si vyfajči (akryl na papíře, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Bez názvu~-- Ku Klux Klan píča\\
(akryl na papíře, 2015)

Hana Šauerová~-- AVU v~konkurzu (text, 2015)

Vladan Kolář~-- Směřování Akademie výtvarných umění v~Praze (text, 2015)

Michal Blažek~-- Na AVU kradou všichni (text, 2015)

Vladan Kolář~-- Studenti AVU si přejí profesora Milana Knížáka do čela Ateliéru intermediální tvorby na AVU (text, 2015)

Hana Šauerová~-- Můj dva roky starý článek o~situaci na AVU!!!!!! (text, 2015)

ČTK~-- Knížákovi žáci se bouří. Nechtějí jeho odchod z~pozice vedoucího ateliéru (text, 2015)

Vladan Kolář~-- Tisková zpráva Intermediální školy prof. Milana Knížáka (text, 2015)

Stanislav Dvořák~-- Knížák skončí jako vedoucí ateliéru na AVU (text, 2015)

Lukáš Hoffman~-- Nestojím o~nenávistnou kampaň na AVU (text, 2015)

Markéta Adamcová~-- Keep calm and chill out\\
(digitální obraz, 2015)

Šárka Koudelová~-- Zkuste prosím napsat aspoň jednu větu bez vykřičníku. Děkuji. (text, 2015)

Václav Hnátek~-- Vraťte nám Knížáka, žádají studenti. Vedení školy nabídlo kompromis (text, 2015)

Hana Šauerová~-- Nová totalita (text, 2015)

dkr~-- Knížák promluvil v~rádiu o~svých problémech na AVU. A~takto pochválil Klause a~zkritizoval Zemana (text, 2015)

Vilém Balej~-- Obrázek na uklidněnou (digitální obraz, 2015)

Milan Mikulaštík~-- Stav založený na zdrženlivosti a~pokoře je nadějí netendenčního výtvarného umění (fotografie, 2015)

Kateřina Kučerová~-- Jo a... už toho všichni nechte (text, 2015)

Tomáš Kajánek, Tomáš Džadoň, Magdalena Kwiatkowska, Jindřich Zeithamml~-- Pojídání prohlášení rektora AVU (performance, 2015)

Tomáš Džadoň~-- Apokalypsa na AVU nabrala stredoškoský charakter (video, 2015)

\columnbreak

Pedagogický sbor AVU~-- Hodnocení studentských prací za zimní semestr (happening, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Ulička hamby I.~-- pro pedagogy (performance, 2015)

Studenti INTM1~-- Zakrytí klauzurních prací (objekt, igelit, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Ulička hamby II.~-- pro hosty zasedání senátu (performance, 2015)

Akademický senát AVU a~hosté~-- Zasedání (happening, 2015)

Milan Knížák~-- Hejnu klupáků (text, 2015)

Monty Python a~LPJT Válka~-- Tomáš Vaněk jako Archimédés, knížákovci jako němečtí filosofové: protestují (video, 2015)

Milan Perič~-- Uran aneb ke konkurzům na AVU (text, 2015)

Jan H. Vitvar~-- Akademie bez Knížáka (text, 2015)

Vladan Kolář~-- Směřování Akademie výtvarných umění v~Praze a~,,funkce tradice`` (text, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Hledá se Milena (digitální tisk, 2015)

Ivan Vosecký~-- Třetí kolo konkursů na AVU (text, 2015)

Michal Blažek~-- Rychlokurz na AVU (text, 2015)

Milan Knížák a~Tomáš Kajánek~-- Někdy se stane, že škola má prostě chuť se zakonzervovat (text, 1993)

Akademický senát AVU a~hosté~-- Mimořádné zasedání (happening, 2015)

Petr Mlynář~-- Současná situace na AVU a~ekonomika AVU\\
(text, 2015)

Ondřej Doskočil~-- Stojíme za rektorem AVU Tomášem Vaňkem (text, 2015)

Jana Šárová~-- Tady je to jak v~Blesku (text, 2015)

Milan Knížák a~Vít Máslo~-- Zpráva o~průběhu konkursů\\
(text, 1990)

Michal Blažek~-- Sochaři a~malíři, vaše obory jsou v~ohrožení!\\
(text, 2015)

Tomáš Pospiszyl a~hosté~-- Setkání akademické obce AVU (happening, 2015)

Martin Kyrych~-- Záznam ze setkání akademické obce\\
(video, 2015)

Jiří Sopko~-- Já když slyšim slovo umělec, chce se mi zvracet (audio, 2015)

Miroslav Mařenec~-- Na okraj současného dění na AVU\\
(text, 2015)

Hana Šauerová~-- Umění býti hipsterem (text, 2015)

ISIL a~Martin Kyrych~-- Destroying Mosul's museum\\
(video performance, 2015)'

+ 0
- 31
texts/06.html View File

@@ -1,31 +0,0 @@
\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries

Chci vyvolávat znovu stejné diskuse.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

Přestěhoval jsem se do nového domu,

kde je na dveřích stejně jako v~mém domě předchozím,

cedule ,,zamykejte dveře``.

Předtím jsem je nezamykal, až došel spor tak daleko,

že jsme všichni museli najít konsenzus.

Teď je opět nezamykám.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Dělat totéž znovu

\end{minipage}

+ 15
- 0
texts/06.yml View File

@@ -0,0 +1,15 @@
title: "Strategie: Dělat totéž znovu"
heading: |
Chci vyvolávat znovu stejné diskuse.
text: |
Přestěhoval jsem se do nového domu,

kde je na dveřích stejně jako v~mém domě předchozím,

cedule ,,zamykejte dveře``.

Předtím jsem je nezamykal, až došel spor tak daleko,

že jsme všichni museli najít konsenzus.

Teď je opět nezamykám.

+ 0
- 22
texts/07.html View File

@@ -1,22 +0,0 @@
\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Vše, co jsem kdy udělal,\\
se stalo součástí skutečnosti.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}

Od teď, když se někomu představuji, lžu.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Nenarušovat realitu

\end{minipage}

+ 6
- 0
texts/07.yml View File

@@ -0,0 +1,6 @@
title: "Strategie: Nenarušovat realitu"
heading: |
Vše, co jsem kdy udělal,\\
se stalo součástí skutečnosti.
text: |
Od teď, když se někomu představuji, lžu.

+ 0
- 18
texts/08.html View File

@@ -1,18 +0,0 @@
\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Věnuji se jen tomu, co je nezábavné,\\
nepoučné a~nevyzývá k~přemýšlení.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\raggedright

Nepracuji s~obrazem, s~barvou, s~tvarem, s~materiálem, s~látkou, se~zvukem, se~světlem, se~dnem a~nocí, s~rámování, s~geometrií, se~spánkem, se~tmou, s~fotografií, s~videem, s~myšlenkami, s~nápady, s~teoriemi, s~filosofií, s~matematikou, s~množstvím, s~rozměry, s~nesmysly, s~lidmi, s~city, s~lhostejností, s~teplotou, s~nahotou, s~objevováním, s~růstem, se~změnou, se~situacemi, s~diskusí, s~rozhovory, s~písmem, s~pohybem, se~zpovědí, s~vírou, s~penězi, s~ekonomií, s~politikou, se~společností, s~tlakem, s~televizí, s~rádiem, s~elektřinou, se~silou, s~přenosem, s~poštou, se~sportem, s~tělem, s~láskou, se~smrtí, s~manipulací, s~ohněm, s~rodinou, s~drogami, s~rychlostí, se~směrem, s~informací, s~přehledem, se~statistikou, s~prostorem, s~architekturou, s~přírodou, se~zvířaty, se~zemí, se~vzduchem, s~vodou, s~vědou, s~vesmírem, s~efekty, se~zmarem, s~podvodníky, s~chudobou, s~bohatstvím, s~auty, s~technikou, se~stroji, s~válkou, s~pokusy, s~násilím, s~prací, s~činy, s~volbou, s~prázdnotou, s~krádeží, s~nalézáním, s~pravdou, se~lží, s~opuštěním, s~vyhazováním, s~budoucností, s~pamětí, s~časem, s~kopií, s~opakováním, s~totožností, s~podobností, s~náhodou, s~historií, se~zradou, s~osobnostmi, s~hrdiny, s~literaturou, s~návody, se~seznamy, se~hrami, s~malíři, s~uměním, se~sebou, s~někým, s~paradoxy, s~nudou.

Strategie: Předat reklamě

\end{minipage}

+ 6
- 0
texts/08.yml View File

@@ -0,0 +1,6 @@
title: "Strategie: Předat reklamě"
heading: |
Věnuji se jen tomu, co je nezábavné,\\
nepoučné a~nevyzývá k~přemýšlení.
text: |
Nepracuji s~obrazem, s~barvou, s~tvarem, s~materiálem, s~látkou, se~zvukem, se~světlem, se~dnem a~nocí, s~rámování, s~geometrií, se~spánkem, se~tmou, s~fotografií, s~videem, s~myšlenkami, s~nápady, s~teoriemi, s~filosofií, s~matematikou, s~množstvím, s~rozměry, s~nesmysly, s~lidmi, s~city, s~lhostejností, s~teplotou, s~nahotou, s~objevováním, s~růstem, se~změnou, se~situacemi, s~diskusí, s~rozhovory, s~písmem, s~pohybem, se~zpovědí, s~vírou, s~penězi, s~ekonomií, s~politikou, se~společností, s~tlakem, s~televizí, s~rádiem, s~elektřinou, se~silou, s~přenosem, s~poštou, se~sportem, s~tělem, s~láskou, se~smrtí, s~manipulací, s~ohněm, s~rodinou, s~drogami, s~rychlostí, se~směrem, s~informací, s~přehledem, se~statistikou, s~prostorem, s~architekturou, s~přírodou, se~zvířaty, se~zemí, se~vzduchem, s~vodou, s~vědou, s~vesmírem, s~efekty, se~zmarem, s~podvodníky, s~chudobou, s~bohatstvím, s~auty, s~technikou, se~stroji, s~válkou, s~pokusy, s~násilím, s~prací, s~činy, s~volbou, s~prázdnotou, s~krádeží, s~nalézáním, s~pravdou, se~lží, s~opuštěním, s~vyhazováním, s~budoucností, s~pamětí, s~časem, s~kopií, s~opakováním, s~totožností, s~podobností, s~náhodou, s~historií, se~zradou, s~osobnostmi, s~hrdiny, s~literaturou, s~návody, se~seznamy, se~hrami, s~malíři, s~uměním, se~sebou, s~někým, s~paradoxy, s~nudou.

+ 0
- 12
texts/09.html View File

@@ -1,12 +0,0 @@
\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Vyjadřovat se pouze tím, co jsem nezamýšlel

\end{minipage}

+ 3
- 0
texts/09.yml View File

@@ -0,0 +1,3 @@
title: "Strategie: Vyjadřovat se pouze tím, co jsem nezamýšlel"
heading: ""
text: ""

Loading…
Cancel
Save