Browse Source

Styling finished; different poster font sizes

master
Jakub Valenta 3 years ago
parent
commit
d25c5ab89a
13 changed files with 123 additions and 119 deletions
 1. 2
  2
    data.yml
 2. 82
  82
    jekyll/css/main.scss
 3. 11
  10
    jekyll/index.html
 4. 17
  23
    strategies-html
 5. 1
  0
    texts/01.yml
 6. 1
  0
    texts/02.yml
 7. 1
  0
    texts/03.yml
 8. 2
  0
    texts/04.yml
 9. 2
  2
    texts/05.yml
 10. 1
  0
    texts/06.yml
 11. 1
  0
    texts/07.yml
 12. 1
  0
    texts/08.yml
 13. 1
  0
    texts/09.yml

+ 2
- 2
data.yml View File

@@ -8,8 +8,8 @@ baseurl:
cs: "/strategie"
en: "/strategies"
name:
cs: Strategie pro nezačlenění. K vašemu svobodnému užití.
en: Strategie pro nezačlenění. K vašemu svobodnému užití.
cs: "Strategie pro nezačlenění. K~vašemu svobodnému užití."
en: "Strategie pro nezačlenění. K~vašemu svobodnému užití."
author: Jakub Valenta
dateCreated: 2015
dateCreatedFormatted: '2015'

+ 82
- 82
jekyll/css/main.scss View File

@@ -6,14 +6,18 @@

$color_black: #000;
$color_gray: #999;
$color_light: #ddd;
$color_light: #e9e9e9;
$color_lighter: #f0f0f0;
$color_white: #fff;

$base_font_size: 12;

$size_factor: 2.2;

body {
font-family: 'robotolight', 'Arial', 'Helvetica', sans-serif;
line-height: 1.2;
margin: 0;
font-size: 10/$base_font_size*100%;
font-family: 'robotolight', 'Arial', 'Helvetica', sans-serif;
background: $color_lighter;
}

@@ -27,6 +31,17 @@ li {
padding: 0;
}

a {
color: $color_black;
text-decoration: none;

&:hover,
&:focus,
&:active {
text-decoration: underline;
}
}

.sr-only {
position: absolute;
left: -10000px;
@@ -36,105 +51,90 @@ li {
overflow: hidden;
}

.text {
font-family: serif;
padding: 4em;
max-width: 20em;
h1,
h2,
h3 {
font-family: 'robotomedium';
font-weight: normal;
}

.posters {
main {
width: 2 * ($size_factor * 21 + 4em);
margin: 3em auto;
@extend %clearfix;
font-size: 80%;
}

.poster {
float: left;
width: 21 * 1.5em;
height: 29.7 * 1.5em;
padding: 2em;
position: relative;
width: $size_factor * 21em;
height: $size_factor * 29.7em;
margin: 2em;
padding: $size_factor * 4em;
padding-bottom: $size_factor * 2.5em;
padding: 8em;
box-sizing: border-box;
background: $color_white;
box-shadow: 0.25em 0.25em 0.5em $color_light;

h2,
h3 {
font-family: 'robotomedium';
font-weight: normal;
}
}

.nav {
padding: 3em 0;
font-size: 80%;
text-align: center;

li {
display: inline;
padding: 0 0.5em;
text-transform: lowercase;
list-style-type: none;
}
a:hover,
a:focus,
a:active {
text-decoration: none;
h2 {
font-size: 100%;
position: absolute;
left: 8em;
bottom: 7em;
}
}
.archive {
.poll {
h3 {
line-height: 1.6;
min-height: 38%;
padding-top: 8em;
box-sizing: border-box;
}
}

@media screen and (min-width: 1441px) {
.archive {
.poll {
width: 20%;
}
.poll:nth-child(5n+1) {
clear: left;
}
p {
padding-bottom: 0.7em;
}
}
@media screen and (min-width: 1025px) and (max-width: 1440px) {
.archive {
.poll {
width: 25%;
}
.poll:nth-child(4n+1) {
clear: left;
}
}
.scriptsize p {
font-size: 8/$base_font_size*100%;
padding-bottom: 0.5em;
}
@media screen and (min-width: 641px) and (max-width: 1024px) {
.archive {
.poll {
width: 33.3%;
}
.poll:nth-child(3n+1) {
clear: left;
}
}
.tiny p {
font-size: 6/$base_font_size*100%;
line-height: 1.1;
padding-bottom: 0.1em;
}
@media screen and (min-width: 481px) and (max-width: 640px) {
.archive {
.poll {
width: 50%;
}
.poll:nth-child(2n+1) {
clear: left;
.tiny div {
column-count: 2;
-moz-column-count:2;
-webkit-column-count: 2;
column-gap: 4em;
-moz-column-gap: 4em;
-webkit-column-gap: 4em;
}

.text {
background: transparent;
padding: 0;
box-shadow: none;

h1 {
width: 15em;
font-size: 100%;

&:after {
content: '-';
display: block;
}
}
.current .poll {
font-size: 150%;
p {
padding: 0;
}
}
@media screen and (max-width: 480px) {
.archive {
.poll {
width: 100%;
}

@media screen and (max-width: 1340px) {
main {
width: 1 * ($size_factor * 21 + 4em);
}
.current .poll {
font-size: 110%;
.text {
height: 10em;
}
}

+ 11
- 10
jekyll/index.html View File

@@ -2,17 +2,18 @@
layout: default
---
<main itemscope itemtype="http://schema.org/VisualArtwork">
<div class="text">
<div class="poster text">
{% include header.html %}
</div>
<div class="posters">
{% for post in site.posts %}
<div class="poster">
<h2>{{ post.title | smartify }}</h2>
<h3>{{ post.heading | markdownify }}</h3>
<div>{{ post.text | markdownify }}</div>
</div>
{% endfor %}
{% for post in site.posts reversed %}
{% if post.classname %}
<div class="poster {{ post.classname }}">
{% else %}
<div class="poster">
{% endif %}
<h2>{{ post.title | smartify }}</h2>
<h3>{{ post.heading | smartify | replace: '\\', '<br>' }}</h3>
<div>{{ post.text | markdownify }}</div>
</div>
{% endfor %}
</main>

+ 17
- 23
strategies-html View File

@@ -9,18 +9,6 @@ import yaml
import art_lib


def tex_to_plain(s):
return s.replace('\\\\', '\n').replace('~', '\u00A0')


def tex_to_html(s):
return s.replace('\\\\', '<br>').replace('~', '&#160;')


def markdown_escape(s):
return s.replace('"', '\"')


def main():
PATH_SRC = 'jekyll'
PATH_DIST = 'dist'
@@ -33,13 +21,12 @@ def main():
TEXTS_EXT = '.yml'

files = []
for entry in os.scandir(PATH_TEXTS):
for entry in sorted(os.scandir(PATH_TEXTS), key=lambda x: x.name):
if not entry.name.startswith('.') and entry.is_file()\
and entry.name.endswith(TEXTS_EXT):
files.append((
entry.path,
entry.name,
datetime.datetime.fromtimestamp(entry.stat().st_mtime)
entry.name
))

configs = art_lib.jekyll_get_configs(
@@ -63,23 +50,30 @@ def main():
)

for file in files:
post_basename, _ = os.path.splitext(file[1])
post_date = file[2].strftime('%Y-%m-%d')
with open(file[0], 'r') as f:
post_data = yaml.load(f.read())
post_basename, _ = os.path.splitext(file[1])
post_date = datetime.datetime.strptime(
post_data['date'], '%Y-%m-%d'
)
if 'fontsize' in post_data:
post_fontsize = post_data['fontsize']
else:
post_fontsize = None
post_context = {
'yaml': yaml.dump({
'name': tex_to_plain(post_data['title']),
'timestamp': file[2].strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'),
'title': tex_to_plain(post_data['title']),
'heading': tex_to_plain(post_data['heading']),
'text': tex_to_plain(post_data['text']),
'name': art_lib.tex_to_plain(post_data['title']),
'timestamp': post_date.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'),
'title': art_lib.tex_to_plain(post_data['title']),
'heading': art_lib.tex_to_plain(post_data['heading']),
'text': art_lib.tex_to_plain(post_data['text']),
'classname': post_fontsize,
}, default_flow_style=False)
}
art_lib.jekyll_write_post(
path_template,
path_posts,
post_date,
post_date.strftime('%Y-%m-%d'),
post_basename,
post_context
)

+ 1
- 0
texts/01.yml View File

@@ -25,3 +25,4 @@ text: |
Ukázal jsem V., jak by mohl pouštět video ze svého počítače.

Nechtěl jsem zvát profesora na naší akci.
date: "2015-06-02"

+ 1
- 0
texts/02.yml View File

@@ -22,3 +22,4 @@ text: |
Ne.

Asi žádný nemam.
date: "2015-06-02"

+ 1
- 0
texts/03.yml View File

@@ -6,3 +6,4 @@ text: |
snadno srolovat.

Zaměstnance galerie jsem instruoval, aby vám nebránili.
date: "2015-06-02"

+ 2
- 0
texts/04.yml View File

@@ -45,3 +45,5 @@ text: |
Házím v~Osvětimi vzteky papíry.

Mám nechutný knírek.
date: "2015-06-02"
fontsize: "scriptsize"

+ 2
- 2
texts/05.yml View File

@@ -54,8 +54,6 @@ text: |

Tomáš Džadoň~-- Apokalypsa na AVU nabrala stredoškoský charakter (video, 2015)

\columnbreak

Pedagogický sbor AVU~-- Hodnocení studentských prací za zimní semestr (happening, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Ulička hamby I.~-- pro pedagogy (performance, 2015)
@@ -113,3 +111,5 @@ text: |

ISIL a~Martin Kyrych~-- Destroying Mosul's museum\\
(video performance, 2015)'
date: "2015-06-02"
fontsize: "tiny"

+ 1
- 0
texts/06.yml View File

@@ -13,3 +13,4 @@ text: |
že jsme všichni museli najít konsenzus.

Teď je opět nezamykám.
date: "2015-06-02"

+ 1
- 0
texts/07.yml View File

@@ -4,3 +4,4 @@ heading: |
se stalo součástí skutečnosti.
text: |
Od teď, když se někomu představuji, lžu.
date: "2015-06-02"

+ 1
- 0
texts/08.yml View File

@@ -4,3 +4,4 @@ heading: |
nepoučné a~nevyzývá k~přemýšlení.
text: |
Nepracuji s~obrazem, s~barvou, s~tvarem, s~materiálem, s~látkou, se~zvukem, se~světlem, se~dnem a~nocí, s~rámování, s~geometrií, se~spánkem, se~tmou, s~fotografií, s~videem, s~myšlenkami, s~nápady, s~teoriemi, s~filosofií, s~matematikou, s~množstvím, s~rozměry, s~nesmysly, s~lidmi, s~city, s~lhostejností, s~teplotou, s~nahotou, s~objevováním, s~růstem, se~změnou, se~situacemi, s~diskusí, s~rozhovory, s~písmem, s~pohybem, se~zpovědí, s~vírou, s~penězi, s~ekonomií, s~politikou, se~společností, s~tlakem, s~televizí, s~rádiem, s~elektřinou, se~silou, s~přenosem, s~poštou, se~sportem, s~tělem, s~láskou, se~smrtí, s~manipulací, s~ohněm, s~rodinou, s~drogami, s~rychlostí, se~směrem, s~informací, s~přehledem, se~statistikou, s~prostorem, s~architekturou, s~přírodou, se~zvířaty, se~zemí, se~vzduchem, s~vodou, s~vědou, s~vesmírem, s~efekty, se~zmarem, s~podvodníky, s~chudobou, s~bohatstvím, s~auty, s~technikou, se~stroji, s~válkou, s~pokusy, s~násilím, s~prací, s~činy, s~volbou, s~prázdnotou, s~krádeží, s~nalézáním, s~pravdou, se~lží, s~opuštěním, s~vyhazováním, s~budoucností, s~pamětí, s~časem, s~kopií, s~opakováním, s~totožností, s~podobností, s~náhodou, s~historií, se~zradou, s~osobnostmi, s~hrdiny, s~literaturou, s~návody, se~seznamy, se~hrami, s~malíři, s~uměním, se~sebou, s~někým, s~paradoxy, s~nudou.
date: "2015-06-02"

+ 1
- 0
texts/09.yml View File

@@ -1,3 +1,4 @@
title: "Strategie: Vyjadřovat se pouze tím, co jsem nezamýšlel"
heading: ""
text: ""
date: "2015-06-02"

Loading…
Cancel
Save