Browse Source

Initial commit

master
Jakub Valenta 3 years ago
commit
a5cbd7e587
7 changed files with 2034 additions and 0 deletions
 1. 6
  0
    .gitignore
 2. 532
  0
    strategies_cs-book.tex
 3. 463
  0
    strategies_cs-print.tex
 4. 471
  0
    strategies_cs.tex
 5. 470
  0
    strategies_en.tex
 6. 36
  0
    strategies_theory.bib
 7. 56
  0
    strategies_theory.tex

+ 6
- 0
.gitignore View File

@@ -0,0 +1,6 @@
*.aux
*.bbl
*.blg
*.log
*.out
*.pdf

+ 532
- 0
strategies_cs-book.tex View File

@@ -0,0 +1,532 @@
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{polyglossia}
\setdefaultlanguage{czech}

\usepackage[top=4cm, bottom=2.5cm, left=4cm, right=4cm]{geometry}
\pagestyle{empty}
\usepackage{multicol}

\setsansfont{Roboto}[
UprightFont = * Light,
BoldFont = * Medium,
]
\renewcommand*{\familydefault}{\sfdefault}

\begin{document}

\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{0pt}
\setlength{\columnsep}{36pt}
\sffamily

\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Strategie pro nezačlenění.

K~vašemu svobodnému užití.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}

Jakub Valenta

Diplomová práce

Akademie výtvarných umění v~Praze

2015

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\end{minipage}

\clearpage
\mbox{}
\clearpage
\mbox{}
\clearpage
\mbox{}
\clearpage

\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Ovlivňuji ostatní.\\
Dopad zůstává neznámý.\\
Označuji jej za to jediné podstatné.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

Přesvědčoval jsem J., že to video zobrazuje České středohoří.

Dělám vše pro to, aby mě měla ráda.

Chtěl jsem, aby pochopil, že vojenská operace proti převozníkům\\
migrantů není dobrá strategie.

Snažil jsem se V. vnuknout myšlenku, aby rozšířil svůj plán půjčovny\\
o~další dílny.

Upozorňoval jsem spolužáky, že ta práce je nepůvodní.

Obhajoval jsem u~oponenta nejednotné nadpisy jednotlivých strategií.

Nabídnul jsem A. svojí webkameru. Chci, aby ji použil.

Doporučoval jsem kurátorovi výstavy, jak nainstalovat mojí práci.

Ukázal jsem V., jak by mohl pouštět video ze svého počítače.

Nechtěl jsem zvát profesora na naší akci.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Dělat práci nejasného rozsahu

\end{minipage}


\clearpage
\mbox{}
\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Ptal jsem se přátel, jestli by dokázali vymazat\\
všechny fotografie, na kterých jsem.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

Klidně, mam to udělat hned?

Jo, ale nevim, kde všude jsou.

Jo, pokud uděláš to samý s~mejma.

Asi jen takový, na kterejch seš jenom ty.

Jo, ale ne ty, co se mi fakt líbí.

Asi jo, ale nemam na to teď čas.

Jen bych tě na nich začernil.

Musel by existovat nějakej tool, kterej by je dokázal všechny najít a~zničit.

Ne.

Asi žádný nemam.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\normalsize\bfseries

Strategie: Vymazat se

\end{minipage}


\clearpage
\mbox{}
\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries

Tuto práci smíte ukrást.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

Plakát je v~rozích připevněn hřebíčky. Po jejich vytažení jej lze\\
snadno srolovat.

Zaměstnance galerie jsem instruoval, aby vám nebránili.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Být neprodejný

\end{minipage}


\clearpage
\mbox{}
\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Posbíral jsem vše diskreditující,\\
co si ostatní pamatují, že jsem kdy udělal.\\
Diskreditujícím zůstává nyní jen to, co zde chybí.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\scriptsize
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

Mám hrozný rukopis.

Držím spolužáka ošklivě pod krkem.

Lovím desetikorunu z~lustru.

Učitelce: Děje se tu hovno!

Píšu hloupou povídku ,,Nebánky, Peklánky``.

Vysmívám se obětem 9/11.

Ukazuji penis.

Píšu oplzlou zprávu spolužačce. Je z~toho nešťastná.

Dávam učiteli do vodní dýmky marihuanu.

Dělám si rasistickou legraci.

Zvracím.

Miluji spolužačku.

Propadám z~matematiky.

Dělám něco divného zamilovaného na Jiřího z~Poděbrad.

Dělám něco, co mi odmítají zpětně prozradit, protože mají limity.

Lehám si na návštěvu, která spí na gauči.

Šňupu drogy.

Už se mnou MDMA nic nedělá, chci 2CB.

Považuji umění, které se nevejde na flashku, za podezřelé.

Házím v~Osvětimi vzteky papíry.

Mám nechutný knírek.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Zdiskreditovat se

\end{minipage}


\clearpage
\mbox{}
\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Vytáhnul jsem z~minulosti\\
letošní spory na Akademii\\
a~vrátil je zpět jako umění.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\begin{multicols}{2}
\tiny
\setlength{\parskip}{0.25\baselineskip}
\raggedright

Tomáš Vaněk~-- Rozhodnutí rektora AVU ve věci výběrových řízení (text, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Vivat Knížák (akryl na papíře, 2015)

Kolektiv INTM1~-- AVU bez Knížáka je jako ženská bez ptáka (akryl na papíře, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Taiči si vyfajči (akryl na papíře, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Bez názvu~-- Ku Klux Klan píča\\
(akryl na papíře, 2015)

Hana Šauerová~-- AVU v~konkurzu (text, 2015)

Vladan Kolář~-- Směřování Akademie výtvarných umění v~Praze (text, 2015)

Michal Blažek~-- Na AVU kradou všichni (text, 2015)

Vladan Kolář~-- Studenti AVU si přejí profesora Milana Knížáka do čela Ateliéru intermediální tvorby na AVU (text, 2015)

Hana Šauerová~-- Můj dva roky starý článek o~situaci na AVU!!!!!! (text, 2015)

ČTK~-- Knížákovi žáci se bouří. Nechtějí jeho odchod z~pozice vedoucího ateliéru (text, 2015)

Vladan Kolář~-- Tisková zpráva Intermediální školy prof. Milana Knížáka (text, 2015)

Stanislav Dvořák~-- Knížák skončí jako vedoucí ateliéru na AVU (text, 2015)

Lukáš Hoffman~-- Nestojím o~nenávistnou kampaň na AVU (text, 2015)

Markéta Adamcová~-- Keep calm and chill out\\
(digitální obraz, 2015)

Šárka Koudelová~-- Zkuste prosím napsat aspoň jednu větu bez vykřičníku. Děkuji. (text, 2015)

Václav Hnátek~-- Vraťte nám Knížáka, žádají studenti. Vedení školy nabídlo kompromis (text, 2015)

Hana Šauerová~-- Nová totalita (text, 2015)

dkr~-- Knížák promluvil v~rádiu o~svých problémech na AVU. A~takto pochválil Klause a~zkritizoval Zemana (text, 2015)

Vilém Balej~-- Obrázek na uklidněnou (digitální obraz, 2015)

Milan Mikulaštík~-- Stav založený na zdrženlivosti a~pokoře je nadějí netendenčního výtvarného umění (fotografie, 2015)

Kateřina Kučerová~-- Jo a... už toho všichni nechte (text, 2015)

Tomáš Kajánek, Tomáš Džadoň, Magdalena Kwiatkowska, Jindřich Zeithamml~-- Pojídání prohlášení rektora AVU (performance, 2015)

Tomáš Džadoň~-- Apokalypsa na AVU nabrala stredoškoský charakter (video, 2015)

\columnbreak

Pedagogický sbor AVU~-- Hodnocení studentských prací za zimní semestr (happening, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Ulička hamby I.~-- pro pedagogy (performance, 2015)

Studenti INTM1~-- Zakrytí klauzurních prací (objekt, igelit, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Ulička hamby II.~-- pro hosty zasedání senátu (performance, 2015)

Akademický senát AVU a~hosté~-- Zasedání (happening, 2015)

Milan Knížák~-- Hejnu klupáků (text, 2015)

Monty Python a~LPJT Válka~-- Tomáš Vaněk jako Archimédés, knížákovci jako němečtí filosofové: protestují (video, 2015)

Milan Perič~-- Uran aneb ke konkurzům na AVU (text, 2015)

Jan H. Vitvar~-- Akademie bez Knížáka (text, 2015)

Vladan Kolář~-- Směřování Akademie výtvarných umění v~Praze a~,,funkce tradice`` (text, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Hledá se Milena (digitální tisk, 2015)

Ivan Vosecký~-- Třetí kolo konkursů na AVU (text, 2015)

Michal Blažek~-- Rychlokurz na AVU (text, 2015)

Milan Knížák a~Tomáš Kajánek~-- Někdy se stane, že škola má prostě chuť se zakonzervovat (text, 1993)

Akademický senát AVU a~hosté~-- Mimořádné zasedání (happening, 2015)

Petr Mlynář~-- Současná situace na AVU a~ekonomika AVU\\
(text, 2015)

Ondřej Doskočil~-- Stojíme za rektorem AVU Tomášem Vaňkem (text, 2015)

Jana Šárová~-- Tady je to jak v~Blesku (text, 2015)

Milan Knížák a~Vít Máslo~-- Zpráva o~průběhu konkursů\\
(text, 1990)

Michal Blažek~-- Sochaři a~malíři, vaše obory jsou v~ohrožení!\\
(text, 2015)

Tomáš Pospiszyl a~hosté~-- Setkání akademické obce AVU (happening, 2015)

Martin Kyrych~-- Záznam ze setkání akademické obce\\
(video, 2015)

Jiří Sopko~-- Já když slyšim slovo umělec, chce se mi zvracet (audio, 2015)

Miroslav Mařenec~-- Na okraj současného dění na AVU\\
(text, 2015)

Hana Šauerová~-- Umění býti hipsterem (text, 2015)

ISIL a~Martin Kyrych~-- Destroying Mosul's museum\\
(video performance, 2015)

\end{multicols}
\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Pracovat s~tím, co už proběhlo

\end{minipage}


\clearpage
\mbox{}
\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries

Chci vyvolávat znovu stejné diskuse.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

Přestěhoval jsem se do nového domu,

kde je na dveřích stejně jako v~mém domě předchozím,

cedule ,,zamykejte dveře``.

Předtím jsem je nezamykal, až došel spor tak daleko,

že jsme všichni museli najít konsenzus.

Teď je opět nezamykám.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Dělat totéž znovu

\end{minipage}


\clearpage
\mbox{}
\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Vše, co jsem kdy udělal,\\
se stalo součástí skutečnosti.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}

Od teď, když se někomu představuji, lžu.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Nenarušovat realitu

\end{minipage}


\clearpage
\mbox{}
\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Věnuji se jen tomu, co je nezábavné,\\
nepoučné a~nevyzývá k~přemýšlení.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\raggedright

Nepracuji s~obrazem, s~barvou, s~tvarem, s~materiálem, s~látkou, se~zvukem, se~světlem, se~dnem a~nocí, s~rámování, s~geometrií, se~spánkem, se~tmou, s~fotografií, s~videem, s~myšlenkami, s~nápady, s~teoriemi, s~filosofií, s~matematikou, s~množstvím, s~rozměry, s~nesmysly, s~lidmi, s~city, s~lhostejností, s~teplotou, s~nahotou, s~objevováním, s~růstem, se~změnou, se~situacemi, s~diskusí, s~rozhovory, s~písmem, s~pohybem, se~zpovědí, s~vírou, s~penězi, s~ekonomií, s~politikou, se~společností, s~tlakem, s~televizí, s~rádiem, s~elektřinou, se~silou, s~přenosem, s~poštou, se~sportem, s~tělem, s~láskou, se~smrtí, s~manipulací, s~ohněm, s~rodinou, s~drogami, s~rychlostí, se~směrem, s~informací, s~přehledem, se~statistikou, s~prostorem, s~architekturou, s~přírodou, se~zvířaty, se~zemí, se~vzduchem, s~vodou, s~vědou, s~vesmírem, s~efekty, se~zmarem, s~podvodníky, s~chudobou, s~bohatstvím, s~auty, s~technikou, se~stroji, s~válkou, s~pokusy, s~násilím, s~prací, s~činy, s~volbou, s~prázdnotou, s~krádeží, s~nalézáním, s~pravdou, se~lží, s~opuštěním, s~vyhazováním, s~budoucností, s~pamětí, s~časem, s~kopií, s~opakováním, s~totožností, s~podobností, s~náhodou, s~historií, se~zradou, s~osobnostmi, s~hrdiny, s~literaturou, s~návody, se~seznamy, se~hrami, s~malíři, s~uměním, se~sebou, s~někým, s~paradoxy, s~nudou.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Předat reklamě

\end{minipage}


\clearpage
\mbox{}
\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Vyjadřovat se pouze tím, co jsem nezamýšlel

\end{minipage}


\clearpage
\mbox{}
\clearpage
\mbox{}
\clearpage

\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}

www.jakubvalenta.cz

\end{minipage}


\end{document}

+ 463
- 0
strategies_cs-print.tex View File

@@ -0,0 +1,463 @@
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{polyglossia}
\setdefaultlanguage{czech}

\usepackage[top=4cm, bottom=2.5cm, left=4cm, right=4cm]{geometry}
\pagestyle{empty}
\usepackage{multicol}

\setsansfont{Roboto}[
UprightFont = * Light,
BoldFont = * Medium,
]
\renewcommand*{\familydefault}{\sfdefault}

\begin{document}

\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{0pt}
\setlength{\columnsep}{36pt}
\sffamily

\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Ovlivňuji ostatní.\\
Dopad zůstává neznámý.\\
Označuji jej za to jediné podstatné.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

Přesvědčoval jsem J., že to video zobrazuje České středohoří.

Dělám vše pro to, aby mě měla ráda.

Chtěl jsem, aby pochopil, že vojenská operace proti převozníkům\\
migrantů není dobrá strategie.

Snažil jsem se V. vnuknout myšlenku, aby rozšířil svůj plán půjčovny\\
o~další dílny.

Upozorňoval jsem spolužáky, že ta práce je nepůvodní.

Obhajoval jsem u~oponenta nejednotné nadpisy jednotlivých strategií.

Nabídnul jsem A. svojí webkameru. Chci, aby ji použil.

Doporučoval jsem kurátorovi výstavy, jak nainstalovat mojí práci.

Ukázal jsem V., jak by mohl pouštět video ze svého počítače.

Nechtěl jsem zvát profesora na naší akci.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Dělat práci nejasného rozsahu

\end{minipage}


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Ptal jsem se přátel, jestli by dokázali vymazat\\
všechny fotografie, na kterých jsem.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

Klidně, mam to udělat hned?

Jo, ale nevim, kde všude jsou.

Jo, pokud uděláš to samý s~mejma.

Asi jen takový, na kterejch seš jenom ty.

Jo, ale ne ty, co se mi fakt líbí.

Asi jo, ale nemam na to teď čas.

Jen bych tě na nich začernil.

Musel by existovat nějakej tool, kterej by je dokázal všechny najít a~zničit.

Ne.

Asi žádný nemam.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\normalsize\bfseries

Strategie: Vymazat se

\end{minipage}


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries

Tuto práci smíte ukrást.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

Plakát je v~rozích připevněn hřebíčky. Po jejich vytažení jej lze\\
snadno srolovat.

Zaměstnance galerie jsem instruoval, aby vám nebránili.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Být neprodejný

\end{minipage}


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Posbíral jsem vše diskreditující,\\
co si ostatní pamatují, že jsem kdy udělal.\\
Diskreditujícím zůstává nyní jen to, co zde chybí.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\scriptsize
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

Mám hrozný rukopis.

Držím spolužáka ošklivě pod krkem.

Lovím desetikorunu z~lustru.

Učitelce: Děje se tu hovno!

Píšu hloupou povídku ,,Nebánky, Peklánky``.

Vysmívám se obětem 9/11.

Ukazuji penis.

Píšu oplzlou zprávu spolužačce. Je z~toho nešťastná.

Dávam učiteli do vodní dýmky marihuanu.

Dělám si rasistickou legraci.

Zvracím.

Miluji spolužačku.

Propadám z~matematiky.

Dělám něco divného zamilovaného na Jiřího z~Poděbrad.

Dělám něco, co mi odmítají zpětně prozradit, protože mají limity.

Lehám si na návštěvu, která spí na gauči.

Šňupu drogy.

Už se mnou MDMA nic nedělá, chci 2CB.

Považuji umění, které se nevejde na flashku, za podezřelé.

Házím v~Osvětimi vzteky papíry.

Mám nechutný knírek.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Zdiskreditovat se

\end{minipage}


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Vytáhnul jsem z~minulosti\\
letošní spory na Akademii\\
a~vrátil je zpět jako umění.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\begin{multicols}{2}
\tiny
\setlength{\parskip}{0.25\baselineskip}
\raggedright

Tomáš Vaněk~-- Rozhodnutí rektora AVU ve věci výběrových řízení (text, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Vivat Knížák (akryl na papíře, 2015)

Kolektiv INTM1~-- AVU bez Knížáka je jako ženská bez ptáka (akryl na papíře, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Taiči si vyfajči (akryl na papíře, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Bez názvu~-- Ku Klux Klan píča\\
(akryl na papíře, 2015)

Hana Šauerová~-- AVU v~konkurzu (text, 2015)

Vladan Kolář~-- Směřování Akademie výtvarných umění v~Praze (text, 2015)

Michal Blažek~-- Na AVU kradou všichni (text, 2015)

Vladan Kolář~-- Studenti AVU si přejí profesora Milana Knížáka do čela Ateliéru intermediální tvorby na AVU (text, 2015)

Hana Šauerová~-- Můj dva roky starý článek o~situaci na AVU!!!!!! (text, 2015)

ČTK~-- Knížákovi žáci se bouří. Nechtějí jeho odchod z~pozice vedoucího ateliéru (text, 2015)

Vladan Kolář~-- Tisková zpráva Intermediální školy prof. Milana Knížáka (text, 2015)

Stanislav Dvořák~-- Knížák skončí jako vedoucí ateliéru na AVU (text, 2015)

Lukáš Hoffman~-- Nestojím o~nenávistnou kampaň na AVU (text, 2015)

Markéta Adamcová~-- Keep calm and chill out\\
(digitální obraz, 2015)

Šárka Koudelová~-- Zkuste prosím napsat aspoň jednu větu bez vykřičníku. Děkuji. (text, 2015)

Václav Hnátek~-- Vraťte nám Knížáka, žádají studenti. Vedení školy nabídlo kompromis (text, 2015)

Hana Šauerová~-- Nová totalita (text, 2015)

dkr~-- Knížák promluvil v~rádiu o~svých problémech na AVU. A~takto pochválil Klause a~zkritizoval Zemana (text, 2015)

Vilém Balej~-- Obrázek na uklidněnou (digitální obraz, 2015)

Milan Mikulaštík~-- Stav založený na zdrženlivosti a~pokoře je nadějí netendenčního výtvarného umění (fotografie, 2015)

Kateřina Kučerová~-- Jo a... už toho všichni nechte (text, 2015)

Tomáš Kajánek, Tomáš Džadoň, Magdalena Kwiatkowska, Jindřich Zeithamml~-- Pojídání prohlášení rektora AVU (performance, 2015)

Tomáš Džadoň~-- Apokalypsa na AVU nabrala stredoškoský charakter (video, 2015)

\columnbreak

Pedagogický sbor AVU~-- Hodnocení studentských prací za zimní semestr (happening, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Ulička hamby I.~-- pro pedagogy (performance, 2015)

Studenti INTM1~-- Zakrytí klauzurních prací (objekt, igelit, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Ulička hamby II.~-- pro hosty zasedání senátu (performance, 2015)

Akademický senát AVU a~hosté~-- Zasedání (happening, 2015)

Milan Knížák~-- Hejnu klupáků (text, 2015)

Monty Python a~LPJT Válka~-- Tomáš Vaněk jako Archimédés, knížákovci jako němečtí filosofové: protestují (video, 2015)

Milan Perič~-- Uran aneb ke konkurzům na AVU (text, 2015)

Jan H. Vitvar~-- Akademie bez Knížáka (text, 2015)

Vladan Kolář~-- Směřování Akademie výtvarných umění v~Praze a~,,funkce tradice`` (text, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Hledá se Milena (digitální tisk, 2015)

Ivan Vosecký~-- Třetí kolo konkursů na AVU (text, 2015)

Michal Blažek~-- Rychlokurz na AVU (text, 2015)

Milan Knížák a~Tomáš Kajánek~-- Někdy se stane, že škola má prostě chuť se zakonzervovat (text, 1993)

Akademický senát AVU a~hosté~-- Mimořádné zasedání (happening, 2015)

Petr Mlynář~-- Současná situace na AVU a~ekonomika AVU\\
(text, 2015)

Ondřej Doskočil~-- Stojíme za rektorem AVU Tomášem Vaňkem (text, 2015)

Jana Šárová~-- Tady je to jak v~Blesku (text, 2015)

Milan Knížák a~Vít Máslo~-- Zpráva o~průběhu konkursů\\
(text, 1990)

Michal Blažek~-- Sochaři a~malíři, vaše obory jsou v~ohrožení!\\
(text, 2015)

Tomáš Pospiszyl a~hosté~-- Setkání akademické obce AVU (happening, 2015)

Martin Kyrych~-- Záznam ze setkání akademické obce\\
(video, 2015)

Jiří Sopko~-- Já když slyšim slovo umělec, chce se mi zvracet (audio, 2015)

Miroslav Mařenec~-- Na okraj současného dění na AVU\\
(text, 2015)

Hana Šauerová~-- Umění býti hipsterem (text, 2015)

ISIL a~Martin Kyrych~-- Destroying Mosul's museum\\
(video performance, 2015)

\end{multicols}
\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Pracovat s~tím, co už proběhlo

\end{minipage}


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries

Chci vyvolávat znovu stejné diskuse.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

Přestěhoval jsem se do nového domu,

kde je na dveřích stejně jako v~mém domě předchozím,

cedule ,,zamykejte dveře``.

Předtím jsem je nezamykal, až došel spor tak daleko,

že jsme všichni museli najít konsenzus.

Teď je opět nezamykám.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Dělat totéž znovu

\end{minipage}


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Vše, co jsem kdy udělal,\\
se stalo součástí skutečnosti.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}

Od teď, když se někomu představuji, lžu.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Nenarušovat realitu

\end{minipage}


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Věnuji se jen tomu, co je nezábavné,\\
nepoučné a~nevyzývá k~přemýšlení.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\raggedright

Nepracuji s~obrazem, s~barvou, s~tvarem, s~materiálem, s~látkou, se~zvukem, se~světlem, se~dnem a~nocí, s~rámování, s~geometrií, se~spánkem, se~tmou, s~fotografií, s~videem, s~myšlenkami, s~nápady, s~teoriemi, s~filosofií, s~matematikou, s~množstvím, s~rozměry, s~nesmysly, s~lidmi, s~city, s~lhostejností, s~teplotou, s~nahotou, s~objevováním, s~růstem, se~změnou, se~situacemi, s~diskusí, s~rozhovory, s~písmem, s~pohybem, se~zpovědí, s~vírou, s~penězi, s~ekonomií, s~politikou, se~společností, s~tlakem, s~televizí, s~rádiem, s~elektřinou, se~silou, s~přenosem, s~poštou, se~sportem, s~tělem, s~láskou, se~smrtí, s~manipulací, s~ohněm, s~rodinou, s~drogami, s~rychlostí, se~směrem, s~informací, s~přehledem, se~statistikou, s~prostorem, s~architekturou, s~přírodou, se~zvířaty, se~zemí, se~vzduchem, s~vodou, s~vědou, s~vesmírem, s~efekty, se~zmarem, s~podvodníky, s~chudobou, s~bohatstvím, s~auty, s~technikou, se~stroji, s~válkou, s~pokusy, s~násilím, s~prací, s~činy, s~volbou, s~prázdnotou, s~krádeží, s~nalézáním, s~pravdou, se~lží, s~opuštěním, s~vyhazováním, s~budoucností, s~pamětí, s~časem, s~kopií, s~opakováním, s~totožností, s~podobností, s~náhodou, s~historií, se~zradou, s~osobnostmi, s~hrdiny, s~literaturou, s~návody, se~seznamy, se~hrami, s~malíři, s~uměním, se~sebou, s~někým, s~paradoxy, s~nudou.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Předat reklamě

\end{minipage}


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Vyjadřovat se pouze tím, co jsem nezamýšlel

\end{minipage}


\end{document}

+ 471
- 0
strategies_cs.tex View File

@@ -0,0 +1,471 @@
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{polyglossia}
\setdefaultlanguage{czech}

\usepackage[top=4cm, bottom=2.5cm, left=4cm, right=4cm]{geometry}
\pagestyle{empty}
\usepackage{multicol}

\setsansfont{Roboto}[
UprightFont = * Light,
BoldFont = * Medium,
]
\renewcommand*{\familydefault}{\sfdefault}

\begin{document}

\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{0pt}
\setlength{\columnsep}{36pt}
\sffamily

\begingroup
Strategie pro nezačlenění. K~vašemu svobodnému užití.
\endgroup


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Ovlivňuji ostatní.\\
Dopad zůstává neznámý.\\
Označuji jej za to jediné podstatné.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

Přesvědčoval jsem J., že to video zobrazuje České středohoří.

Dělám vše pro to, aby mě měla ráda.

Chtěl jsem, aby pochopil, že vojenská operace proti převozníkům\\
migrantů není dobrá strategie.

Snažil jsem se V. vnuknout myšlenku, aby rozšířil svůj plán půjčovny\\
o~další dílny.

Upozorňoval jsem spolužáky, že ta práce je nepůvodní.

Obhajoval jsem u~oponenta nejednotné nadpisy jednotlivých strategií.

Nabídnul jsem A. svojí webkameru. Chci, aby ji použil.

Doporučoval jsem kurátorovi výstavy, jak nainstalovat mojí práci.

Ukázal jsem V., jak by mohl pouštět video ze svého počítače.

Nechtěl jsem zvát profesora na naší akci.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Dělat práci nejasného rozsahu

\end{minipage}


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Ptal jsem se přátel, jestli by dokázali vymazat\\
všechny fotografie, na kterých jsem.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

Klidně, mam to udělat hned?

Jo, ale nevim, kde všude jsou.

Jo, pokud uděláš to samý s~mejma.

Asi jen takový, na kterejch seš jenom ty.

Jo, ale ne ty, co se mi fakt líbí.

Asi jo, ale nemam na to teď čas.

Jen bych tě na nich začernil.

Musel by existovat nějakej tool, kterej by je dokázal všechny najít a~zničit.

Ne.

Asi žádný nemam.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\normalsize\bfseries

Strategie: Vymazat se

\end{minipage}


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries

Tuto práci smíte ukrást.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

Plakát je v~rozích připevněn hřebíčky. Po jejich vytažení jej lze\\
snadno srolovat.

Zaměstnance galerie jsem instruoval, aby vám nebránili.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Být neprodejný

\end{minipage}


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Posbíral jsem vše diskreditující,\\
co si ostatní pamatují, že jsem kdy udělal.\\
Diskreditujícím zůstává nyní jen to, co zde chybí.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\scriptsize
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

Mám hrozný rukopis.

Držím spolužáka ošklivě pod krkem.

Lovím desetikorunu z~lustru.

Učitelce: Děje se tu hovno!

Píšu hloupou povídku ,,Nebánky, Peklánky``.

Vysmívám se obětem 9/11.

Ukazuji penis.

Píšu oplzlou zprávu spolužačce. Je z~toho nešťastná.

Dávam učiteli do vodní dýmky marihuanu.

Dělám si rasistickou legraci.

Zvracím.

Miluji spolužačku.

Propadám z~matematiky.

Dělám něco divného zamilovaného na Jiřího z~Poděbrad.

Dělám něco, co mi odmítají zpětně prozradit, protože mají limity.

Lehám si na návštěvu, která spí na gauči.

Šňupu drogy.

Už se mnou MDMA nic nedělá, chci 2CB.

Považuji umění, které se nevejde na flashku, za podezřelé.

Házím v~Osvětimi vzteky papíry.

Mám nechutný knírek.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Zdiskreditovat se

\end{minipage}


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Vytáhnul jsem z~minulosti\\
letošní spory na Akademii\\
a~vrátil je zpět jako umění.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\begin{multicols}{2}
\tiny
\setlength{\parskip}{0.25\baselineskip}
\raggedright

Tomáš Vaněk~-- Rozhodnutí rektora AVU ve věci výběrových řízení (text, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Vivat Knížák (akryl na papíře, 2015)

Kolektiv INTM1~-- AVU bez Knížáka je jako ženská bez ptáka (akryl na papíře, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Taiči si vyfajči (akryl na papíře, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Bez názvu~-- Ku Klux Klan píča\\
(akryl na papíře, 2015)

Hana Šauerová~-- AVU v~konkurzu (text, 2015)

Vladan Kolář~-- Směřování Akademie výtvarných umění v~Praze (text, 2015)

Michal Blažek~-- Na AVU kradou všichni (text, 2015)

Vladan Kolář~-- Studenti AVU si přejí profesora Milana Knížáka do čela Ateliéru intermediální tvorby na AVU (text, 2015)

Hana Šauerová~-- Můj dva roky starý článek o~situaci na AVU!!!!!! (text, 2015)

ČTK~-- Knížákovi žáci se bouří. Nechtějí jeho odchod z~pozice vedoucího ateliéru (text, 2015)

Vladan Kolář~-- Tisková zpráva Intermediální školy prof. Milana Knížáka (text, 2015)

Stanislav Dvořák~-- Knížák skončí jako vedoucí ateliéru na AVU (text, 2015)

Lukáš Hoffman~-- Nestojím o~nenávistnou kampaň na AVU (text, 2015)

Markéta Adamcová~-- Keep calm and chill out\\
(digitální obraz, 2015)

Šárka Koudelová~-- Zkuste prosím napsat aspoň jednu větu bez vykřičníku. Děkuji. (text, 2015)

Václav Hnátek~-- Vraťte nám Knížáka, žádají studenti. Vedení školy nabídlo kompromis (text, 2015)

Hana Šauerová~-- Nová totalita (text, 2015)

dkr~-- Knížák promluvil v~rádiu o~svých problémech na AVU. A~takto pochválil Klause a~zkritizoval Zemana (text, 2015)

Vilém Balej~-- Obrázek na uklidněnou (digitální obraz, 2015)

Milan Mikulaštík~-- Stav založený na zdrženlivosti a~pokoře je nadějí netendenčního výtvarného umění (fotografie, 2015)

Kateřina Kučerová~-- Jo a... už toho všichni nechte (text, 2015)

Tomáš Kajánek, Tomáš Džadoň, Magdalena Kwiatkowska, Jindřich Zeithamml~-- Pojídání prohlášení rektora AVU (performance, 2015)

Tomáš Džadoň~-- Apokalypsa na AVU nabrala stredoškoský charakter (video, 2015)

\columnbreak

Pedagogický sbor AVU~-- Hodnocení studentských prací za zimní semestr (happening, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Ulička hamby I.~-- pro pedagogy (performance, 2015)

Studenti INTM1~-- Zakrytí klauzurních prací (objekt, igelit, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Ulička hamby II.~-- pro hosty zasedání senátu (performance, 2015)

Akademický senát AVU a~hosté~-- Zasedání (happening, 2015)

Milan Knížák~-- Hejnu klupáků (text, 2015)

Monty Python a~LPJT Válka~-- Tomáš Vaněk jako Archimédés, knížákovci jako němečtí filosofové: protestují (video, 2015)

Milan Perič~-- Uran aneb ke konkurzům na AVU (text, 2015)

Jan H. Vitvar~-- Akademie bez Knížáka (text, 2015)

Vladan Kolář~-- Směřování Akademie výtvarných umění v~Praze a~,,funkce tradice`` (text, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Hledá se Milena (digitální tisk, 2015)

Ivan Vosecký~-- Třetí kolo konkursů na AVU (text, 2015)

Michal Blažek~-- Rychlokurz na AVU (text, 2015)

Milan Knížák a~Tomáš Kajánek~-- Někdy se stane, že škola má prostě chuť se zakonzervovat (text, 1993)

Akademický senát AVU a~hosté~-- Mimořádné zasedání (happening, 2015)

Petr Mlynář~-- Současná situace na AVU a~ekonomika AVU\\
(text, 2015)

Ondřej Doskočil~-- Stojíme za rektorem AVU Tomášem Vaňkem (text, 2015)

Jana Šárová~-- Tady je to jak v~Blesku (text, 2015)

Milan Knížák a~Vít Máslo~-- Zpráva o~průběhu konkursů\\
(text, 1990)

Michal Blažek~-- Sochaři a~malíři, vaše obory jsou v~ohrožení!\\
(text, 2015)

Tomáš Pospiszyl a~hosté~-- Setkání akademické obce AVU (happening, 2015)

Martin Kyrych~-- Záznam ze setkání akademické obce\\
(video, 2015)

Jiří Sopko~-- Já když slyšim slovo umělec, chce se mi zvracet (audio, 2015)

Miroslav Mařenec~-- Na okraj současného dění na AVU\\
(text, 2015)

Hana Šauerová~-- Umění býti hipsterem (text, 2015)

ISIL a~Martin Kyrych~-- Destroying Mosul's museum\\
(video performance, 2015)

\end{multicols}
\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Pracovat s~tím, co už proběhlo

\end{minipage}


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries

Chci vyvolávat znovu stejné diskuse.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

Přestěhoval jsem se do nového domu,

kde je na dveřích stejně jako v~mém domě předchozím,

cedule ,,zamykejte dveře``.

Předtím jsem je nezamykal, až došel spor tak daleko,

že jsme všichni museli najít konsenzus.

Teď je opět nezamykám.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Dělat totéž znovu

\end{minipage}


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Vše, co jsem kdy udělal,\\
se stalo součástí skutečnosti.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}

Od teď, když se někomu představuji, lžu.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Nenarušovat realitu

\end{minipage}


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Věnuji se jen tomu, co je nezábavné,\\
nepoučné a~nevyzývá k~přemýšlení.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\raggedright

Nepracuji s~obrazem, s~barvou, s~tvarem, s~materiálem, s~látkou, se~zvukem, se~světlem, se~dnem a~nocí, s~rámování, s~geometrií, se~spánkem, se~tmou, s~fotografií, s~videem, s~myšlenkami, s~nápady, s~teoriemi, s~filosofií, s~matematikou, s~množstvím, s~rozměry, s~nesmysly, s~lidmi, s~city, s~lhostejností, s~teplotou, s~nahotou, s~objevováním, s~růstem, se~změnou, se~situacemi, s~diskusí, s~rozhovory, s~písmem, s~pohybem, se~zpovědí, s~vírou, s~penězi, s~ekonomií, s~politikou, se~společností, s~tlakem, s~televizí, s~rádiem, s~elektřinou, se~silou, s~přenosem, s~poštou, se~sportem, s~tělem, s~láskou, se~smrtí, s~manipulací, s~ohněm, s~rodinou, s~drogami, s~rychlostí, se~směrem, s~informací, s~přehledem, se~statistikou, s~prostorem, s~architekturou, s~přírodou, se~zvířaty, se~zemí, se~vzduchem, s~vodou, s~vědou, s~vesmírem, s~efekty, se~zmarem, s~podvodníky, s~chudobou, s~bohatstvím, s~auty, s~technikou, se~stroji, s~válkou, s~pokusy, s~násilím, s~prací, s~činy, s~volbou, s~prázdnotou, s~krádeží, s~nalézáním, s~pravdou, se~lží, s~opuštěním, s~vyhazováním, s~budoucností, s~pamětí, s~časem, s~kopií, s~opakováním, s~totožností, s~podobností, s~náhodou, s~historií, se~zradou, s~osobnostmi, s~hrdiny, s~literaturou, s~návody, se~seznamy, se~hrami, s~malíři, s~uměním, se~sebou, s~někým, s~paradoxy, s~nudou.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Předat reklamě

\end{minipage}


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategie: Vyjadřovat se pouze tím, co jsem nezamýšlel

\end{minipage}


\end{document}

+ 470
- 0
strategies_en.tex View File

@@ -0,0 +1,470 @@
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{polyglossia}
\setdefaultlanguage{czech}

\usepackage[top=4cm, bottom=2.5cm, left=4cm, right=4cm]{geometry}
\pagestyle{empty}
\usepackage{multicol}

\setsansfont{Roboto}[
UprightFont = * Light,
BoldFont = * Medium,
]
\renewcommand*{\familydefault}{\sfdefault}

\begin{document}

\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{0pt}
\setlength{\columnsep}{36pt}
\sffamily

\begingroup
Strategies to not be included. Free to use.
\endgroup


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

I~influence others.\\
The impact remains unknown.\\
I~call it the only important thing.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

I~was convincing J.~that the video depicts central Bohemia.

I~am doing everything to make her like me.

I~wanted him to understand that a~military operation against\\
the smugglers of migrants is not a~good strategy.

I~tried to inspire V.~to establish a~workshop in his tool rental centre.

I~called my schoolmates' attention to the fact that the artwork was derivative.

% TODO I~defended
% Obhajoval jsem u~oponenta nejednotné nadpisy jednotlivých strategií.

I~offered A. my webcam. I~want him to use it.

I~advised the curater of the exhibition how to install my work.

I~showed V. how to play the video from his computer.

I~didn't want to invite the professor to our happening.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategy: To do a~work of unclear extent

\end{minipage}


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

I~asked my friends if they would be able to erase\\
all photographs on which I~am.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

Sure. Should I~do that right now?

Yes, but I~don't know where all the photos are.

Yes, if you do the same with mine.

I~guess only those on which there is only you.

Yes, but not those that I~really like.

I~suppose, but I~don't have time for that.

I~would only blacken you out.

There would have to be some tool that would be able to find and destroy all of them.

No.

I~don't think I~have any.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\normalsize\bfseries

Strategy: To erase yourself

\end{minipage}


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries

You are allowed to steal this work.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

The poster is fixed with small nails in the corners. It~can be easily\\
rolled after you pull them out.

I~have instructed the employees of the gallery not to prevent you\\
from doing that.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategy: To be unsellable

\end{minipage}


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

I~collected everything discrediting\\
that others remember I~have ever done.\\
Now only what is missing here is discrediting.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\scriptsize
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

My handwriting is horrible.

I~am neck holding my classmate.

I~am trying to reach 10 crowns stuck in a~lamp.

Speaking to a~teacher: Shit is happening here!

I~am writing a~dumb short story ``Littleheavenville, Littlehellville''.

I~am mocking the victims of 9/11.

I~am showing my penis.

I~am writing a~filthy text message to a~classmate. It made her feel very unhappy.

I~am putting marihuana in teacher's pipe.

I~am making racist jokes.

I~am vomiting.

I~love a~classmate.

I~am flunking math.

I~am doing something strange out of love on Jiřího z~Poděbrad.

I~am lying down on a~visitor sleeping on our couch.

I~am snorting drugs.

MDMA has no effects on me any more. I~want 2CB.

I~consider art that doesn't fit on a~USB stick to be suspicious.

I~am throwing papers furiously in Auschwitz.

I~have a disgusting moustache.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategy: To discredit yourself

\end{minipage}


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

I~picked from the past\\
this year's conflicts on the Academy\\
and I~put them back as art.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\begin{multicols}{2}
\tiny
\setlength{\parskip}{0.25\baselineskip}
\raggedright

Tomáš Vaněk~-- Rozhodnutí rektora AVU ve věci výběrových řízení (text, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Vivat Knížák (akryl na papíře, 2015)

Kolektiv INTM1~-- AVU bez Knížáka je jako ženská bez ptáka (akryl na papíře, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Taiči si vyfajči (akryl na papíře, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Bez názvu~-- Ku Klux Klan píča\\
(akryl na papíře, 2015)

Hana Šauerová~-- AVU v~konkurzu (text, 2015)

Vladan Kolář~-- Směřování Akademie výtvarných umění v~Praze (text, 2015)

Michal Blažek~-- Na AVU kradou všichni (text, 2015)

Vladan Kolář~-- Studenti AVU si přejí profesora Milana Knížáka do čela Ateliéru intermediální tvorby na AVU (text, 2015)

Hana Šauerová~-- Můj dva roky starý článek o~situaci na AVU!!!!!! (text, 2015)

ČTK~-- Knížákovi žáci se bouří. Nechtějí jeho odchod z~pozice vedoucího ateliéru (text, 2015)

Vladan Kolář~-- Tisková zpráva Intermediální školy prof. Milana Knížáka (text, 2015)

Stanislav Dvořák~-- Knížák skončí jako vedoucí ateliéru na AVU (text, 2015)

Lukáš Hoffman~-- Nestojím o~nenávistnou kampaň na AVU (text, 2015)

Markéta Adamcová~-- Keep calm and chill out\\
(digitální obraz, 2015)

Šárka Koudelová~-- Zkuste prosím napsat aspoň jednu větu bez vykřičníku. Děkuji. (text, 2015)

Václav Hnátek~-- Vraťte nám Knížáka, žádají studenti. Vedení školy nabídlo kompromis (text, 2015)

Hana Šauerová~-- Nová totalita (text, 2015)

dkr~-- Knížák promluvil v~rádiu o~svých problémech na AVU. A~takto pochválil Klause a~zkritizoval Zemana (text, 2015)

Vilém Balej~-- Obrázek na uklidněnou (digitální obraz, 2015)

Milan Mikulaštík~-- Stav založený na zdrženlivosti a~pokoře je nadějí netendenčního výtvarného umění (fotografie, 2015)

Kateřina Kučerová~-- Jo a... už toho všichni nechte (text, 2015)

Tomáš Kajánek, Tomáš Džadoň, Magdalena Kwiatkowska, Jindřich Zeithamml~-- Pojídání prohlášení rektora AVU (performance, 2015)

Tomáš Džadoň~-- Apokalypsa na AVU nabrala stredoškoský charakter (video, 2015)

\columnbreak

Pedagogický sbor AVU~-- Hodnocení studentských prací za zimní semestr (happening, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Ulička hamby I.~-- pro pedagogy (performance, 2015)

Studenti INTM1~-- Zakrytí klauzurních prací (objekt, igelit, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Ulička hamby II.~-- pro hosty zasedání senátu (performance, 2015)

Akademický senát AVU a~hosté~-- Zasedání (happening, 2015)

Milan Knížák~-- Hejnu klupáků (text, 2015)

Monty Python a~LPJT Válka~-- Tomáš Vaněk jako Archimédés, knížákovci jako němečtí filosofové: protestují (video, 2015)

Milan Perič~-- Uran aneb ke konkurzům na AVU (text, 2015)

Jan H. Vitvar~-- Akademie bez Knížáka (text, 2015)

Vladan Kolář~-- Směřování Akademie výtvarných umění v~Praze a~,,funkce tradice`` (text, 2015)

Kolektiv INTM1~-- Hledá se Milena (digitální tisk, 2015)

Ivan Vosecký~-- Třetí kolo konkursů na AVU (text, 2015)

Michal Blažek~-- Rychlokurz na AVU (text, 2015)

Milan Knížák a~Tomáš Kajánek~-- Někdy se stane, že škola má prostě chuť se zakonzervovat (text, 1993)

Academic senate of AVU and~guests~-- Special meeting (happening, 2015)

Petr Mlynář~-- Current situation at AVU and the economy of AVU\\
(text, 2015)

Ondřej Doskočil~-- We are standing with the rector of AVU Tomáš Vaňkem (text, 2015)

Jana Šárová~-- It's like in a tabloid here (text, 2015)

Milan Knížák and~Vít Máslo~-- Report on the process of the competiton\\
(text, 1990)

Michal Blažek~-- Sculptures and painters, you domains are in danger!\\
(text, 2015)

Tomáš Pospiszyl and~guests~-- Meeting of AVU faculty and students (happening, 2015)

Martin Kyrych~-- Recording of the meeting of AVU faculty and students\\
(video, 2015)

Jiří Sopko~-- I want to vomit when I hear the word artist (audio, 2015)

Miroslav Mařenec~-- Notes on current events at AVU\\
(text, 2015)

Hana Šauerová~-- The art of being a hipster (text, 2015)

ISIL and~Martin Kyrych~-- Destroying Mosul's museum\\
(video performance, 2015)

\end{multicols}
\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategy: To work with what has already happened.

\end{minipage}


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries

I~want to repeat the same discussions.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

I've moved to a~new house

where there is like in my previous house

a~sign saying ``lock the door''.

I~hadn't been locking the door before

which forced us all to look for a~consensus.

Now I'm again not locking the door.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategy: To do the same again

\end{minipage}


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

Everything I~ever did,\\
became part of reality.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}

Now when I~introduce myself I lie.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategy: To not disrupt reality

\end{minipage}


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\vspace{8\baselineskip}
\Large\bfseries
\setlength{\baselineskip}{1.25\baselineskip}

I~am devoted only to what is\\
not informative and doesn't make one think.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\raggedright

I don't work with image, with paint, with shape, with material, with substance, with sound, with light, with day and night, with framing, with geometry, with sleep, with dark, with photography, with video, with thoughts, with ideas, with theories, with philosophy, with mathematics, with amount, with size, with nonsense, with people, with feelings, with apathy, with temperature, with nudity, with exploration, with growth, with change, with situations, with discussion, with conversations, with writing, with motion, with confession, with belief, with money, with economy, with politics, with society, with pressure, with television, with radio, with electricity, with force, with transmission, with mail, with sport, with body, with love, with death, with manipulation, with fire, with family, with drugs, with speed, with direction, with information, with overview, with statistics, with space, with architecture, with nature, with animals, with ground, with air, with water, with science, with universe, with effects, with frustration, with fraud, with poverty, with wealth, with cars, with technique, with machines, with war, with experiments, with violence, with work, with actions, with choice, with emptiness, with theft, with finding, with truth, with lie, with letting go, with throwing out, with future, with memory, with time, with copy, with repetition, with identity, with similarity, with chance, with history, with treason, with figures, with heroes, with literature, with guidelines, with lists, with games, with painters, with art, with myself, with anyone, with paradoxes, with boredom.

\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategy: To hand over to advertisements

\end{minipage}


\clearpage


\begin{minipage}[h][0.38\textheight][t]{\textwidth}
\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.57\textheight][t]{\textwidth}
\end{minipage}

\begin{minipage}[h][0.05\textheight][t]{\textwidth}
\bfseries

Strategy: To express yourself with only what was unintended

\end{minipage}


\end{document}

+ 36
- 0
strategies_theory.bib View File

@@ -0,0 +1,36 @@
@book{foucault2000,
author = {Michel Foucault},
title = {Dohlížet a~trestat},
publisher = {Dauphin},
year = {2000},
}

@misc{schneier2013,
author = {Bruce Schneier},
title = {The Internet Is a Surveillance State},
howpublished = {\url{https://www.schneier.com/essays/archives/2013/03/the_internet_is_a_su.html}},
note = {Accessed: 2015-05-18},
year = {2013},
}

@article{morton2014,
author = {Tom Morton},
title = {The Art of Distraction},
journal = {Frieze -- issue 167},
year = {2014},
}

@book{home1991,
author = {Stewart Home},
title = {The assault on culture: utopian currents from Lettrisme to class war.---2nd ed.},
publisher = {AK Press},
year = {1991},
}

@misc{williams2014,
author = {Alex Williams},
title = {The New Normal},
howpublished = {\url{http://www.nytimes.com/2014/04/03/fashion/normcore-fashion-movement-or-massive-in-joke.html}},
note = {Accessed: 2015-05-18},
year = {2014},
}

+ 56
- 0
strategies_theory.tex View File

@@ -0,0 +1,56 @@
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{polyglossia}
\setdefaultlanguage{czech}

\usepackage{hyperref}
\usepackage{verbatim}

\usepackage[super]{natbib}

\begin{document}

\title{Teoretická část diplomové práce}

\author{Jakub Valenta\\
Akademie výtvarných umění v Praze\\
Ateliér intermediální tvorby~III~-- škola Tomáše Vaňka}

\date{2015}

\maketitle{}

Shrnuji výsledky svých pozorování:

Uvnitř společnosti existují proudy~-- soukromé, politické či umělecké~--, které si kladou za cíl ji měnit, narušovat status quo, jsou kritické. Právě ta společnost, na kterou reagují, je však s~překvapivou rychlostí přijímá, zahrnuje. Obzvláště to platí pro společnost liberálně demokratickou, která má inkluzi odlišných názorů ve svém programu, protože si narozdíl od společnosti represivní uvědomuje, že odlišnosti zkvalitňují její DNA, dělají obyvatele šťastnějšími a~konečně také, že zahrnutí tupí ostří a~snižuje radikálnost proudů majících destruktivní potenciál.

Zahrnování jedinců~-- samostatných ostrůvků možné změny~-- je nejméně viditelné. Úzce se pojí s~panoptikální společností neustálého dohledu\cite{foucault2000}, záznamu, paměti, \emph{mass surveillance}\cite{schneier2013}. Skutečnost, že se jakýkoli čin, jenž ve společnosti uděláme, trvale stává součástí její paměti, dává našemu konání na jednu stranu důsledky, a~tedy význam, na stranu druhou působí preventivně, způsobuje autocenzuru. \emph{,,Co když to jednou objeví můj zaměstnavatel?“} Vzájemný dohled společnosti vyhovuje, stmeluje ji, propojuje osobní (tělesné) s~veřejným. Odlišnosti jsou jen kousky chrupavek v~celkově lahodném párku.

Podobně jsou veřejné, politické aktivity rozmělňovány v~soukolí demokracie. Okrajová témata jsou s~nadšením přijímána~-- \emph{,,děkujeme za váš názor, moc si ho vážíme, takovou konstruktivní kritiku vítáme``}~--, aby pak byla realizována někdy jindy; nikdy. Nutno ale přiznat, že přejímání není jediný druh vztahu společnosti k~politickým aktivitám. Některé aktivity jsou naopak rychle odmítány, ať již právem (např. rasismus), nebo neprávem (např. anarchismus).

A~konečně umění: Hvězdy pop-kultury přebírají umělecké postupy. Herec \emph{Shia LaBeouf} (z~akčního filmu \emph{Transformers}) se vyjadřuje běháním kolem \emph{Stedelijk muzea} v~Amsterdamu\cite{morton2014}. Rapper \emph{Jay-Z} performuje v~\emph{MOMA}. A~\emph{,,Punk zachránil nahrávací průmysl``}\cite{home1991}. Je nezadatelným právem celebrit používat umělecké prostředky pro svá sdělení. Tato praxe navíc nepochybně vede k~obohacení jazyka masové kultury a~k~jejímu zkvalitnění. Avšak zahrnování okrajového umění~-- jeho zlegitimizování, zoficiálnění~-- se většinou odehrává pouze v~rovině opakování jeho formální znaků a~jejich následného plnění starým, často banálním obsahem. Původní použití těchto uměleckých forem je často přehlušeno, zapomíná se na něj nebo je dokonce ztotožněno s~použitím novým. Divák tak snadno může nabýt dojmu, že tyto přejaté projevy umění jsou tím pravým a~vším, co daný umělecký způsob nabízí.

Ano, myslím na komodifikaci. Proces stávání se z~vysokého nízkým, z~jedinečného masovým je rovněž podobné téma, takto definované ale nevystihuje to, na čem mi záleží, to jest vztah společnosti k~novosti a~podvratnosti~-- ta totiž může být nízká i~vysoká.

Stavím experimenty:

Člověk, který se ocitne v~situaci, kdy je jeho způsob vyjadřování (v~případě umělce umělecký jazyk) zahrnutím otupěn, má několik možností, jak se k~věci postavit: Může dělat, jako by se nic nedělo, může svůj jazyk trochu obměnit, aby zůstal čerstvý, nebo se může vzdát a~najít či vytvořit si jazyk nový. Každá z~těchto alternativ mi zanechává v~ústech jistou pachuť. Chci proto najít další možné řešení.

Tím by mohlo být, pokud bychom se věnovali jen takovým formám komunikace~-- chci mluvit obecně o~komunikaci, ale ve výsledku myslím bohužel především na umění~--, jež ze své podstaty komodifikovat a~zahrnovat nejdou.

Proto nabízím světu k~volnému použití několik strategií, které by mohly nabídnout cestu k~větší autonomii, svobodě a~dopadu našich vyjádření.

Ke každé z~těcho obecných abstraktních strategií jsem si dal za úkol vymyslet možnou realizaci a~tu pak sám na sobě experimentálně ověřit. V~tom se blížím vědecké metodě~-- v~jisté fázi mé práce mě pomohla posunout dál~--, avšak protože nedefinuji přesně všechny termíny a~věty, se kterými operuji, na skutečnou vědeckost si nedělám nárok. Konečné zhodnocení výsledků mých experimentů nechávám na divákovi.

Pro představení své práce volím tu nejjednodušší, nejstandardnější formu, jakou jsem dokázal vymyslet. Chci myšlenky koncentrovat, ne ředit formálními souvislostmi. Estetismus bych si sám pro sebe nedokázal obhájit, mimo to, že mě celkově nefascinuje. (Při sledování estetického umění mě tam vzadu na krku nic nešimrá.) A~především se snažím dokázat, že nemateriálnost, která je mým vzdáleným cílem, je funkční, že samotný akt ukazování, vybírání, řazení, řezu dokáže nést dostatečné množství informací pro vytvoření a~předání zprávy.

Vidím zásadní spojitost mezi svou prací a~antisystémovými a~antimateriálními tendencemi 60.~let, hnutím \emph{Fluxus}, propojováním života s~uměním. Mimo jiné s~\emph{Lee Lozano} a~jejím pokusem o~vymazání se z~uměleckého světa. Témata a~formální prostředky těchto hnutí ale nepovažuji za uzavřené, věřím v~jejich dopad i~v~současnosti. Kromě zmíněného volně myslím i~na poezii \emph{Kennetha Goldsmithe}, na práci s~lidmi \emph{Tino Sehgala}, na semestr u~\emph{Artura Żmijewského}. Svou formální standardnost, normálnost pak vnímám do jisté míry jako nasednutí do širšího společenského trendu, který se zatím projevuje v~online publikování~-- standardní formát článků a~blogových příspěvků~-- nebo~v~módě~-- \emph{Normcore}\cite{williams2014}.

Tato práce se pro mě ve výsledku stala způsobem vypořádání se s~uměleckým prostředím jako takovým a~otevřením nových možností pro další práci. Spíš než že bych shrnoval své dosud nabyté dovednosti.

\clearpage

\bibliographystyle{plain}
\bibliography{jakub_valenta_teoreticka_cast_diplomove_prace_references}

\end{document}

Loading…
Cancel
Save